Hogescholen en universiteiten gaan jaarlijks 2% energie besparen; hun uiteindelijke doel is een reductie van 30% in 2020 ten opzichte van 2005.

Op het gebied van duurzaam inkopen streven hogescholen en universiteiten er naar in 2012 voor tenminste 50% duurzaam in te kopen.

De afspraken passen in een breder kader. In de zomer van 2007 hebben rijksoverheid, VNO NCW en MKB Nederland een duurzaamheidsakkoord gesloten. Bedrijfsleven en instellingen spelen een belangrijke rol in het bereiken van de doelen. Dat het hoger onderwijs zich hier nu bij aansluit, past in een ontwikkeling waarin van alle maatschappelijke organisaties een extra inspanning wordt gevraagd op het gebied van duurzaamheid en in het bijzonder het terugdringen van het energieverbruik.

SenterNovem zal de instellingen ondersteunen met kennis en het opstellen van bijvoorbeeld een energie-efficiencyplan.