Het aantal vacatures dat ‘groene’ termen bevat neemt toe. Dat concludeert Indeed, wereldwijd en in Nederland de grootste vacaturesite, na analyse van miljoenen vacatures. In drie jaar tijd is het gebruik van groene termen in openstaande functies met 59 procent gestegen. Daarnaast ziet Indeed ook vanuit werkzoekenden meer interesse in deze functies. 

In de zoektocht naar een baan wordt namelijk steeds vaker een ‘groene’ term ingevoerd in het zoekveld. In april van 2023 werd dit 26 procent meer gedaan dan in april van 2022 het geval was. Het aantal clicks van werkzoekenden op ‘groene’ vacatures is in een jaar tijd met 23 procent toegenomen. In drie jaar tijd groeiden de percentages van deze twee indicatoren met respectievelijk 25 en 59 procent.

Onder ‘groene’ termen verstaat Indeed termen als ‘duurzaamheid’, ‘klimaatverandering’, ‘klimaat uitstoot’ en ‘biodiversiteit’*. Een ‘groene’ vacature in deze analyse heeft niet (uitsluitend) betrekking op een functie bij een milieuorganisatie, of een functie met als rechtstreeks doel om het milieu te behouden of te verbeteren. Het betreffen openstaande functies waarvan in de vacature melding wordt gemaakt van deze groene termen.

Maatschappelijke impact steeds belangrijker

“Vacatures die groene termen bevatten stijgen in aantallen, maar ook de populariteit vanuit werkzoekenden neemt toe”, aldus Stan Snijders, Managing Director van Indeed Benelux. “Deze cijfers benadrukken de toegenomen verwachtingen van werkzoekenden als het gaat om duurzaamheid en hun toekomstige werkgever. Hoewel salaris de grootste drijfveer blijft in de zoektocht naar een baan, wordt de maatschappelijke impact van een potentiële nieuwe werkgever en hun vacatures steeds belangrijker.”

Het afgelopen jaar groeide het aantal ‘groene’ vacatures met dertien procent. Over een periode van drie jaar gaat het om een stijging van bijna zestig procent.

Snijders waarschuwt wel voor overbodig en misleidend gebruik van groene termen. “Hoe meer een vacaturetekst overeenkomt met de daadwerkelijke inhoud en doelstellingen van een functie, hoe beter de uiteindelijke match met een kandidaat. Een vacature anders voordoen dan dat hij eigenlijk is, in dit geval door ‘greenwashing’, heeft het tegenovergestelde effect.”

Groene vacatures in Amsterdam verdubbeld

In Amsterdam worden de meeste groene termen gebruikt in vacatures. In de hoofdstad groeide dit aantal met maar liefst 121 procent in drie jaar tijd. Andere grote steden in Nederland zien eenzelfde soort ontwikkeling. Zo meet Indeed een groei van 191 procent in Rotterdam. In Den Haag geldt een stijging van 70 procent. Eindhoven blijkt uit de analyse een stad waar al langer relatief veel termen in vacatures worden genoemd die kunnen wijzen op een ‘groene’ baan. Vandaar dat de groei daar minder exponentieel is: 45 procent.

Top 5 groene banen

De energiecrisis had het afgelopen jaar een flinke impact op de top vijf banen die groene termen bevatten in de vacaturetekst. Snijders: “Zo is bijvoorbeeld het verduurzamen van de woning populair door de stijging van energieprijzen en dat zien we terug in de top vijf.’

Top 5 stijgers groene vacatures
Ontwikkeling “groene” vacatures (2022-04 vs 2023-04)
Elektricien 303%
Monteur zonnepanelen 108%
Adviseur duurzaamheid 90%
Servicemonteur 81%
Operator 78%

Onderzoeksmethodiek

Om tot deze inzichten te komen heeft Indeed miljoenen zoekopdrachten en vacatures op Indeed.nl geanalyseerd. Daarbij is gekeken naar de maandelijkse frequentie van groene termen, tussen 1 februari 2020 en 1 maart 2023.

* Onder ‘groene’ termen verstaat Indeed termen in een zoekopdracht of vacaturetitel of -tekst. Termen die onder andere gebruikt zijn, zijn: biodiversiteit, klimaatverandering, conservatie, geowetenschap, groene energie, hydro elektrisch, duurzaamheid, circulaire economie, emissies, klimaatneutraal, ecologische voetprint en afvalreductie.

Bovenstaande ‘groene’ termen komen in alle soorten vacatures voor, ongeacht de doelstellingen van de functie of de werkgever, en zijn hiermee dus geen rechtstreekse indicator hoe ‘groen’ een baan is en of de baan bijdraagt aan het behoud of herstel van het milieu.

De ‘MVO Vacaturebank’ op het Online Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen is de meest complete vacaturebank voor vacatures op het gebied van duurzaamheid en bedrijfsleven