De behoefte aan biokunststoffen groeit explosief. Naar verwachting zal de wereldwijde productiecapaciteit in de komende vijf jaar verviervoudigen. Al in 2019 zal 80 procent van deze wereldwijde biokunststoffenproductie bestaan uit biobased grondstoffen. Bioplastics hebben de wind mee en dat biedt veel kansen voor Nederland. Dankzij haar industriële expertise, uitgebreide bietensector, centrale ligging en sterke infrastructuur heeft Nederland een uitstekende concurrentiepositie in deze veelbelovende groeimarkt. Dit concludeert ABN AMRO in het rapport ‘Nederland kan de basis leggen voor een biobased economy’, dat vandaag is gepubliceerd.

Vraag naar biokunststoffen groeit exposief

Sinds de afgelopen vijf jaar veroveren biokunststoffen in de markt in hoog tempo. ABN AMRO is van mening dat deze indrukwekkende groei voortkomt uit de veranderende visie op duurzaamheid van consument, overheden en bedrijven. Zo werden bioplastics lange tijd aan de consument verkocht als ‘composteerbaar’, maar dan alleen industrieel afbreekbaar of als ‘biobased en dus groen’, maar niet afbreekbaar. Dat imago verandert nu in een razendsnel tempo. Eén van de belangrijkste drijfveren achter het toenemende gebruik van biobased grondstoffen is volgens ABN AMRO de opkomst van de circulaire economie. Hierdoor veranderen de eigenschappen waaraan grondstoffen moeten voldoen: in plaats van zo goed mogelijk afbreekbaar moeten grondstoffen zo goed mogelijk herbruikbaar zijn. Bedrijven als Coca-Cola en Ikea lopen hierbij voorop. Zo moeten alle kunststoffen in IKEA-producten in 2020 voor 100 procent vervaardigd worden uit gerecyclede grondstoffen of biomassa. Coca-Cola lanceerde in 2015 de eerste fles die volledig uit biokunststoffen bestaat.

Groen 2.0: van bio-afbreekbare naar herbruikbare kunststoffen

Deze nieuwe visie op duurzaamheid heeft volgens ABN AMRO geleid tot een snelle acceptatie van de zogeheten ‘drop-ins’: kunststoffen die worden gemaakt op basis van biomassa, maar chemisch identiek zijn aan populaire kunststoffen op basis van fossiele grondstoffen. In tegenstelling tot fossiele grondstoffen is biomassa hernieuwbaar en van uitputting is geen sprake. De huidige generatie drop-in biokunststoffen past bovendien moeiteloos in bestaande productie- en recycle-processen. ABN AMRO denkt dat de markt drop-in biokunststoffen door deze eigenschappen enthousiast heeft omarmd.

Nederland als koploper biobased economy

Nederland heeft goede troeven in handen om een voortrekkersrol te vervullen in de totstandkoming van een biobased economy. “Naast een uitstekende infrastructuur en een hoog kennisniveau is er veel industriële activiteit in ons land. Er zijn verschillende bedrijven die biobased kunststoffen verwerken tot een product”, vertelt David Kemps, Sector Banker Industrie van ABN AMRO. “Bovendien leent onze infrastructuur zich uitstekend voor de suikerbietenteelt, die na de afschaffing van het suikerquotum in 2017 kan worden opgeschroefd. Hierdoor beschikt ons land straks over ruim voldoende grondstoffen voor de productie van biogebaseerde kunststoffen. Dat is goed nieuws voor de Nederlandse akkerbouw die haar positie kan versterken door de extra toepassing van suikerbieten in bioplastics.”

Het volledige rapport is hier te downloaden.