,,Er wordt op het biopark synergie bereikt tussen Yara en de glastuinbouw. Yara heeft een overschot aan CO2 en restwarmte, terwijl de glastuinbouw er een tekort aan heeft. Via een optimaal gebruik van de energie wordt er een winwin- situatie gecreëerd tussen de glastuinbouw en Yara. Tegelijkertijd wordt er bijgedragen aan het optimaliseren van de milieuprestatie”, stelt Marc Van Hijfte.