VolkerWessels in denktank ‘circulariteit’ van Madaster materialenpaspoort

Vanwege de inmiddels flinke ervaring met circulair bouwen is VolkerWessels gevraagd bij te dragen aan de operationele definiëring van het begrip circulariteit van het Madaster materialenpaspoort.

Een materialenpaspoort van een bouwwerk maakt inzichtelijk welke materialen bij de bouw zijn gebruikt en hoe ze zijn verwerkt. Dat maakt het hergebruiken en terugwinnen van materialen bij de sloop of demontage veel eenvoudiger en geeft bouwwerken meer waarde. De methodiek van de onafhankelijke Madaster Foundation om zo’n paspoort op te stellen wordt tot nationale standaard ontwikkeld. Bouwconcern VolkerWessels is hierbij al vanaf de start één van de ‘founding fathers’ betrokken, maar werkt nu ook inhoudelijk mee om het begrip circulariteit te operationaliseren.

Koploper circulariteit

“Met onder andere Fokker Logistics Park, het Alliander kantoor in Duiven en ons MorgenWonen-concept hebben we al veel ervaring opgedaan met circulair bouwen,” aldus Lars van der Meulen, manager corporate social responsibility van VolkerWessels. “Die ervaring zetten we nu in om de circulaire methodiek van het Madaster materialenpaspoorten mede vorm te geven. Er zijn verschillende manieren om daar naar te kijken. Neem je bijvoorbeeld de energie die nodig is om de materialen te winnen, mee in de berekeningen? En zo zijn er nog wel meer afwegingen te maken.”

Gereed

De methodiek achter het Madaster materialenpaspoort is per 29 september 2017 gereed en via een online platform beschikbaar voor de Nederlandse markt.

Visie

Van der Meulen: “Alleen door vanuit de markt te komen met initiatieven die werken, kunnen we opdrachtgevers én Nederland helpen verder te verduurzamen. Dat sluit naadloos aan bij onze visie als VolkerWessels waarin circulariteit en levenskwaliteit centraal staan.”

Foto: Alliander kantoor in Duiven

Share Button