Deze vergelijking wordt opgeroepen door de recente bijlage bij deze krant over corporate governance. Pas als de spelers in de gaten krijgen dat het speelveld groter is en men meer spelers bij het spel gaat betrekken, zal men makkelijker tot scoren komen

Om alle misverstanden te voorkomen: een goede ‘governance’ en controle is vitaal voor elk bedrijf. De eenzijdigheid van de huidige discussie is gelegen in het feit dat deze zich volledig toespitst op de verhouding tussen het bedrijf en de aandeelhouders. Deze dimensie is vaak ook het eenvoudigst en te vatten in objectieve (dus controleerbare) criteria. Dat er in codes handvatten worden gegeven, juichen wij toe. Een goede governance is echter niet meer dan een ‘qualifier’. Er moet daarom meer oog komen voor de ‘kracht van het positieve denken’ en daarmee de toekomst van de bedrijfsvoering.

De dynamiek van duurzaam ondernemen biedt die positieve kracht. Bedrijven moeten oog hebben voor de maatschappij en anticiperen op de gerechtvaardigde verwachtingen van belanghebbenden. Het zorgvuldig balanceren van de mens-, milieu- en meerwaardedimensie brengt dynamiek in de organisatie, en stimuleert ‘outside-in’-denken. Het vertrouwen van klanten, medewerkers en maatschappij dat ook hun belangen relevant worden gevonden, levert een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van het bedrijf. Ondernemers zullen ervaren dat ondernemen langs deze dimensie helpt het bedrijf te onderscheiden van de concurrentie. Ondernemerschap wordt niet geremd maar gestimuleerd; duurzaamheid is potentieel meer dan een ‘qualifier’.

Is dit wel realistisch en hoort het bij de governance-discussie, zal menig lezer zich afvragen. Het antwoord is volmondig ‘ja’! Natuurlijk biedt duurzaam ondernemen grote uitdagingen die niet allemaal ‘objectief controleerbaar’ te maken zijn. Maar per saldo leidt duurzaam entrepreneurship tot waardecreatie op lange termijn. Door verantwoording af te leggen over de route die men volgt, de uitdagingen die men aangaat en de prestaties die worden geleverd, bijvoorbeeld in een duurzaamheidsverslag, wordt transparantie geboden over het volle spectrum van de bedrijfsactiviteiten.

Zo lang de situatie voortduurt dat de nadruk op controle te eenzijdig is, zal er ons inziens sprake zijn van een situatie die ook in voetbaltermen kan worden geparafraseerd. Dan wordt er een wedstrijd gespeeld tegen tegenstanders die niet van je kunnen winnen, maar waar je als bedrijf wel van kunt verliezen.

Wouter Scheepens en René Kim zijn partners van Triple Value Strategy Consulting