Samen met Ericsson is langs de A16 bij Dordrecht de windturbine gebouwd op een bestaande Vodafone zendmast. EverkinetIQ is verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoering van de turbine. In de toekomst zal Vodafone verder gaan testen met een grotere turbine met meervermogen. De turbine in Dordrecht zal tevens voorzien worden van een zonnecel, die ervoor zorgt dat de turbine al bij heel lage windsnelheid opstart, wat zorgt voor nog meer rendement. Wat de turbine daadwerkelijk aan besparing oplevert zal uit de tests blijken, dat is afhankelijk van diverse factoren, waaronder de windsnelheid. De eerste resultaten van de tests zijn bemoedigend, en bij succes zal het aantal sites met een windturbine er op, worden uitgebreid.

” Duurzaam omgaan met energie is voor Vodafone zeer belangrijk”, aldus Jens Schulte-Bockum, CEO van Vodafone Nederland. “Dit uit zich onder andere in het treffen van energiebesparende maatregelen zoals het ’s nachts standby zetten van GSM masten. Maar ook in het investeren in duurzame oplossingen voor bijvoorbeeld koelingsystemen die gebruik maken van aparte in- en uitlaat luchtstromen. Onze ambitie is om in 2020 is de CO2 uitstoot van Vodafone met 50% te verminderen ten opzichte van 2007 en de hieraan gelieerde MJA3 doelstelling: tot 2020 2% per jaar energie efficiënter te worden. Het inzetten van windturbines zal onder meer bijdragen aan het behalen van dit ambitieuze doel.”

Staatssecretaris Heemskerk zet zich vanuit het Kabinet in voor vergroening van de ICT-sector. Hierover maakte hij eerder ook concrete afspraken met het ICT-bedrijfsleven waaronder Vodafone. De ICT-bedrijven (verenigd in ICT~Office) zetten zich in om de energie-efficiency met 30 procent te verbeteren over de periode 2005-2020. Dit initiatief van Vodafone past hier volgens Heemskerk uitstekend in.