Tijdens de bijeenkomst in Den Haag werden enkele rapporten besproken over de stand van zaken rond het milieu in Nederland. Schraven’s conclusie uit deze rapporten was dat Nederland als ‘afvalputje van Europa’ forse milieuproblemen heeft, maar dat het ook een goed milieubeleid voert. “Kort samengevat kun je zeggen dat we de klassieke milieuproblemen wel zo ongeveer onder de knie hebben. Een aantal hardnekkige problemen blijft over, met CO2 als meest sprekende voorbeeld.”