De jury heeft drie bedrijven genomineerd: Dow Benelux BV, ING Nederland en Delta Lloyd NV.

Delta Lloyd nummer één
De keuze van de jury is gevallen op bank/verzekeraar Delta Lloyd NV. Delta Lloyd onderscheidt zich in het bijzonder door de uitgesproken visie en de rol van de Raad van Bestuur. Uitgangspunt voor het beleid van Delta Lloyd is mannen én vrouwen op authentieke wijze te laten samenwerken, waardoor het bedrijfsresultaat wordt verbeterd. Het bedrijf is er van overtuigd dat het bespreekbaar maken en ervaren van de verschillen en overeenkomsten tussen vrouwen en mannen, de sleutel vormt voor verandering. Het invoeren van een aantal instrumenten, zoals thuiswerken en kinderopvang, maken onderdeel uit van het beleid. Maar ook projecten gericht op bewustwording bij het management. Door onderzoek naar belemmeringen in de doorstroom van vrouwen naar hogere functies en door werkconferenties is gewerkt aan vergroting van het draagvlak in het bedrijf. Het vormde ook de basis voor specifieke beleidsmaatregelen. Delta Lloyd weet het onderwerp al vijf jaar op de agenda te houden. De ontwikkelingen in het personeelsbestand laten zien dat deze vasthoudendheid resultaat heeft. Visie en maatregelen vertalen zich niet alleen in cijfermatige voortgang, er zijn ook kwalitatieve verbeteringen: erkenning, herkenning en bewustwording. De visie wordt steeds meer verankerd in de organisatie en consequent doorgevoerd.

De andere genomineerden
Bij Dow Benelux vormt diversiteit een van de drie pijlers van de ondernemersdoelstelling. Diversiteit geeft volgens Dow concurrentievoordeel, omdat het leidt tot innovatie, bredere marktkennis en meer werkplezier. Onderdelen van de aanpak bij Dow zijn verandering van cultuur, verbetering in de balans werk/leven, creëren van divers samengesteld personeelsbestand en communicatie. Creativiteit is verder een opvallend aspect: het personeelstijdschrift MIX magazine, de quiz “Hoe divers ben jij?” en “Loesje-achtige” MIX-posters die binnen het bedrijf worden verspreid.

ING Nederland onderscheidt zich door actieve deelname van het hoogste niveau.
Het Female Development Programma omvat onder meer coaching van een groep vrouwelijke toptalenten en individuele gesprekken en meetings met topbestuurders. Dit programma heeft naast een kwantitatief resultaat – bijvoorbeeld meer vrouwen in directiefuncties – ook geleid tot een grotere bewustwording.

De jury is verder van mening dat Smiths Food Group BV aanmoediging verdient.
Deze onderneming is kortgeleden zeer voortvarend met het thema diversiteit aan de slag gegaan.
Tevens vermeldt de jury ICT-bedrijf IBM, omdat dit bedrijf al geruime tijd een consistent en integraal beleid voert, dat actief wordt gecontinueerd, ook in de periode dat het de ICT-sector bepaald niet voor de wind gaat.

De inhoudelijke beoordeling van de aanmeldingen vond plaats door een jury, onder voorzitterschap van mevrouw J. van Nieuwenhoven, voorzitter van de PvdA-fractie. Daarnaast hebben zitting mevrouw Sybilla M. Dekker, voorzitter Opportunity in Bedrijf en algemeen directeur AWVN; mevrouw W.J.C.M. van Haaren, directeur Koninklijke Porceleyne Fles en zakenvrouw van het jaar 2002; de heer drs. C.W. van der Waaij, directievoorzitter Unilever Nederland en deelnemer aan het Ambassadeursnetwerk; de heer dr. H.F.H. Wijffels, voorzitter SER.

De prijs is een jaar lang kosteloos lidmaatschap van Opportunity in Bedrijf. Aangezien Delta Lloyd al (geruime tijd) lid is van Opportunity, kan het bedrijf een keuze maken uit een financieel gelijkwaardige cursus of training bij managementcentrum De Baak.
En een kunstwerk (naar eigen keuze) van een aanstormend vrouwelijk talent in de kunst, Ina van Zyl, winnares van de Koninklijke Subsidie voor Vrije Schilderkunst.