VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland lanceren op donderdag 16 juni NL Next Level in Perscentrum Nieuwspoort, te Den Haag. Onder de vlag van NL Next Level willen ondernemers, in het licht van de Tweede Kamerverkiezingen in 2017, het komende jaar het gesprek voeren hoe Nederland de economische, sociale en ecologische transformatie kan maken.

VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zullen de komende maanden voorstellen ontwikkelen om als ondernemers onze bijdrage te leveren aan het Nederland van de toekomst. Die voorstellen richten zich op onder meer op de klimaataanpak, duurzame energievoorziening, vrede en veiligheid, Nederland als Sustainable Urban Delta, ondernemerschap, vernieuwend financieren, hoe we wonen en werken in bruisende binnensteden, innovatie, digitalisering en mainports.

Tijdens deze startbijeenkomst voeren fractievoorzitters en -vertegenwoordigers in de Tweede Kamer, naar aanleiding van vragen en stellingen van diverse ondernemers (groot en klein), een discussie over de weg naar een next level.

Aanwezig zijn: Sybrand van Haersma Buma (CDA), Diederik Samson (PvdA), Frits Lintmeijer (voorzitter programmacommissie Groen Links) Kees Verhoeven (D66), Elbert Dijkgraaf (SGP) en Eppo Bruins (ChristenUnie).

VNO-NCW voorzitter Hans de Boer zal NL Next Level toelichten. Willem Vermeend zal in een gesproken column ingaan op het thema.