VNMI (de brancheorganisatie van Nederlandse producenten van ruwe metalen en metaallegeringen en halffabricaten daarvan) en vrijwilligersorganisatie PUM Netherlands senior experts (PUM) zijn een samenwerkingsverband aangegaan om elkaar te versterken op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzame ontwikkeling en het delen van kennis.

VNMI zal via haar netwerk PUM helpen zoeken naar experts voor de adviesprojecten die PUM uitvoert in ontwikkelingslanden en opkomende markten. Deze experts delen hun kennis met lokale ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Tevens ondersteunt VNMI het werk van PUM door het delen van kennis en netwerk en daar waar mogelijk samenwerking in de keten. PUM en VNMI brengen zo vraag en aanbod samen.

Dick Ernste, CEO PUM: “PUM laat bedrijven op duurzame wijze groeien door kennis te delen. Samen met VNMI willen wij onze groep van metaalexperts uitbreiden. We zijn altijd op zoek naar ervaren experts met kennis van techniek en ondernemerschap. Dankzij hun inzet kunnen wij nog meer bedrijven ondersteunen in de landen waarin we actief zijn.

Door de samenwerking met PUM werkt de Nederlandse metallurgische industrie concreet verder aan IMVO (internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen). Eerder in 2019 lanceerden wij onze VNMI IMVO-toolkit, waarmee ondernemers concreet aan de slag kunnen met IMVO. Daarnaast is op initiatief van ons vorig jaar het IMVO-convenant metaalketen ondertekend door het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat samen met verscheidene NGO’s en vakbonden. Met PUM zijn we nu in staat om ter plaatse mensen te helpen met datgene waar we goed in zijn: kennis van metaal! Dit biedt een mooie aanvulling op onze eerdere IMVO-activiteiten”, aldus Hans van den Berg, voorzitter VNMI.