VNO-NCW brengt in het programma ‘ Groene Groeiers’ kleine en grote bedrijven samen om de ontwikkeling van duurzame businesscases te bevorderen. Na twee eerdere succesvolle sessies bij Heineken en Auping werd vandaag samen met Vion en circa vijftig ondernemers verkend hoe de CO2-voetafdruk van de totale vleesketen in Nederland nog kleiner kan worden door samen te werken.

Vion is een internationale vleesproducent (5 miljard euro omzet, 12.000 medewerkers) en initiator van duurzamere vleesproductie. Met andere ondernemers en stakeholders wil Vion samenwerken om de milieu-impact van de vleesindustrie verder terug te dringen. Frans Stortelder, COO van Vion, riep ondernemers uit verschillende bedrijfstakken op om een bijdrage te leveren en te helpen. Bijvoorbeeld door hun regionale reststromen in kaart te brengen en te zorgen voor herbenutting. Als meer reststromen uit de regio worden verwerkt heeft dit duurzame voordelen, zoals minder CO2-uitstoot via transport en verbranding, toevoeging van waarde aan reststromen en betere controle op de kwaliteit van het voedsel. “Met name voor de varkenshouderij zien wij mogelijkheden om reststromen opnieuw te gebruiken door deze te verwaarden in duurzame ketens, zodat we die keten regionaal sterker ontwikkelen met minder afval, vervoer en dus CO2”, aldus Stortelder.

Groot helpt klein en omgekeerd

Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW: “Met ons netwerk ‘Groene Groeiers’ brengen we grote en kleine innovatieve bedrijven met elkaar in contact om slimme circulaire oplossingen te vinden. Het afval van de één wordt weer grondstof voor de ander. Zo is Heineken naar aanleiding van een eerdere Groene Groeiers-bijeenkomst nu serieus in gesprek met zo’n vijf bedrijven om de transportcorridor tussen Zoeterwoude en Rotterdam de groenste van Europa te maken. Ik heb goede hoop dat uit de bijeenkomst van vandaag bij VION ook weer een aantal succesvolle samenwerkingen komt, zodat we de Nederlandse vleessector -die al tot de efficiëntste ter wereld behoort- nog duurzamer maken. Juist grote bedrijven kunnen kleine bedrijven daarbij enorm de wind in de zeilen geven en zo zorgen we samen voor een groener Nederland.“

Groene Groeiers

Groene groeiers is een netwerk van VNO-NCW-ondernemers uit verschillende sectoren die willen investeren in de ontwikkeling van circulaire businesscases, energietransitie en biodiversiteit. Zij vinden elkaar tijdens fysieke bijeenkomsten en in de digitale community groenegroeiers.nl, waar zij groene uitdagingen plaatsen waar zij partners bij zoeken.

Eerder dit jaar bracht VNO-NCW via Stichting Management Studies ook een praktisch boek uit (‘Route Circulair’) hoe ondernemers kunnen werken aan minder afval en meer hergebruik en hoe we daarmee de circulaire economie dichterbij kunnen brengen