Ondernemen is meer. Bij ondernemen gaat het naast de zorg voor de economische groei om de zorg voor het milieu en een rechtvaardig sociaal beleid. Het gaat niet alleen om aandacht voor schoner produceren, energie- en afvalbesparing, maar ook om de zorg voor een leefbare omgeving, goede arbeidsomstandigheden en verantwoorde bedrijfseconomische keuzes.

In 2002 hebben de gemeenten, het waterschap en de provincie Flevoland in de nota -Duurzaam Ondernemen in Flevoland 2002-2006″ hun visie neergelegd hoe ze bedrijven in Flevoland kunnen stimuleren, ondersteunen en begeleiden bij duurzaam ondernemen. Onderdeel van de nota is het uitreiken van een jaarlijkse prijs voor de Duurzame Onderneming. De aanmeldingen voor de prijs voor het jaar 2002 moesten voor 31 december jongstleden binnen zijn. Uit de aanmeldingen blijkt dat er in Flevoland veel goede en innovatieve initiatieven zijn bij ondernemingen.

Uit de in totaal vijftien aanmeldingen wordt een voorselectie gemaakt door vertegenwoordigers van de Kamer van Koophandel, Stichting Duurzaam Flevoland, provincie, gemeenten en Milieufederatie Flevoland. Vervolgens zal een jury uit drie genomineerden een keuze maken. In die jury zitten gedeputeerde H. Dijksma, wethouder van Zeewolde E.A. Cramer en bestuurslid van de Kamer van Koophandel C. Tolsma. De bekendmaking van de winnaar en de uitreiking van de prijs (een kunstwerk vervaardigd van duurzame materialen) inclusief een wisseltrofee geschiedt door de voorzitter van de jury, gedeputeerde economische zaken H. Dijksma. Die feestelijke gebeurtenis vindt plaats op 5 maart om 16.30 uur in het Provinciehuis in Lelystad.