Ook dit jaar reikt de VNCI de Responsible Care-prijs uit aan de grootste uitblinker op het gebied van veiligheid, gezondheid, duurzaamheid of milieu. Vier genomineerde bedrijven dingen met hun project mee naar goud. Wordt het het stoomnetwerk van Emerald? De ‘zomerschool’ van Dow? De asfaltverjongingscrème van Latexfalt? Of het visuele-inspectie programma van Styron?

Verkiezing

Een onafhankelijke jury en het lezerspubliek van de VNCI kiezen medio mei de winnaar uit de genomineerde projecten. De publieke jury kan binnenkort op de website van de VNCI filmpjes bekijken met informatie over de projecten en online stemmen.

De prijs bestaat uit een glazen sculptuur, een certificaat, een mediapresentatie van het project tijdens de jaarvergadering van de VNCI, media-aandacht en toestemming om gebruik te maken van de titel ‘Winnaar Responsible Care-prijs’. De feestelijke uitreiking vindt plaats op donderdag 19 juni 2014 tijdens de Jaarvergadering van de VNCI. De winnaar dingt ook mee naar de internationale Responsible Care-award van Cefic.

De genomineerden:

ZOAB langer jong – Latexfalt

Nieuwe technologie die levensduur asfalt verlengt
In de strenge winter van 2009/2010 werd maar weer eens duidelijk hoe kwetsbaar zeer open asfalt beton (ZOAB) is: de wegen vroren kapot, met veel files en steenslag als gevolg. Rijkswaterstaat vroeg de markt na te denken over duurzame oplossingen om beschadigde wegen te repareren, zonder dat het ZOAB geheel vervangen hoefde te worden. Grote wegenbouwers als BAM en Heijmans hadden daar al eerder om gevraagd.

Twee winters verder, heeft Latexfalt de warme, biobased binder Modiseal ZX ontwikkeld en uitvoerig in het laboratorium en op de weg beproefd. Met veelbelovend resultaat, zeggen directeur Bert Jan Lommerts en R&D-manager Irina Cotiuga. Lommerts: “Zie het als een verjongingscrème. Het zorgt ervoor dat door oxidatie, vorst en zon beschadigd bindmiddel in het asfalt (bitumen) weer soepeler wordt, dat steentjes weer hechten en scheuren worden hersteld. Het bindmiddel kan simpel op het ZOAB worden gesproeid en verlengt de levensduur van het asfalt met 50 procent: van tien naar vijftien jaar. Als chemiesector kunnen we zo bijdragen aan de maatschappelijke uitdaging voor duurzame mobiliteit.”

Deze asfaltinnovatie is volgens de directeur het resultaat van intensieve ketensamenwerking met universiteiten, aannemers, TNO en Rijkswaterstaat. “Een win-win-win”, zegt hij. Zijn inschatting is dat jaarlijks zo’n 500 kilometer ZOAB een verjongingskuur met Modiseal ZX zou moeten krijgen om de levensduur ervan te verlengen. “We proberen Rijkswaterstaat in beweging te brengen om dit al op korte termijn toe te passen – dat kan meteen veel geld schelen voor groot onderhoud aan het asfalt.”

Summerspike Programma – Dow Benelux

Naar nul incidenten door extra alertheid in zomer
Op 19 maart is het Dow Benelux in Terneuzen gelukt: achttien maanden achtereen incidentvrij. “Een hele prestatie voor zo’n groot chemisch complex”, zegt Martijn Bracke, EH&S delivery leader. Uit analyse in 2012 bleek vooral de zomer incidentgevoelig; juli liet een enorme spike (piek) zien in gemelde incidenten, zeker bij contractors. Medewerkers bleken die periode minder alert op mogelijke risico’s, onder andere door de warmte en hogere luchtvochtigheid. “Dat verwacht je misschien voor Spanje,” zegt Bracke, “maar ook in Nederland moet je daar dus rekening mee houden.” Ook factoren als verminderde focus vanwege naderende of net afgesloten vakantie en een wisselende bezetting op de sites speelden een rol.

Zomer 2013 introduceerde Dow het ‘Summerspike Programma’. Eigen medewerkers en die van contractors werden verplicht om dagelijks een bijeenkomst bij te wonen waarin de leidinggevenden alle potentiële risico’s en ongewenste situaties van de dag ervoor, die uit de additionele dagelijkse inspectierondes waren gekomen, onder de aandacht brachten. De ongewenste situaties werden zo veel mogelijk met foto’s geïllustreerd, zoals struikel- en uitglijgevaar, rondslingerend gereedschap, geen of verkeerd gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Het resultaat was dat Dow in Terneuzen zonder incidenten door de zomer kwam.

Na de zomer ging de frequentie van de bijeenkomsten terug van dagelijks naar wekelijks, maar de alertheid bleef. “Responsible care houdt voor Dow ook in dat het medewerkers een veilige werkplek kan bieden. Dat is geen kwestie van geluk maar een way of life”, zegt Bracke. “Zodra het weer warmer wordt en wij de alertheid zien afnemen, halen we het Summerspike Programma meteen weer uit de kast.”

Stoomimport – Emerald Kalama Chemical

Een kwart minder CO2-emissie door aanleg stoomnetwerk
Vorig jaar mei nam netbeheerder Stedin in de Rotterdamse Botlek een stoomnetwerk in gebruik dat zorgt voor stoomlevering van afvalverwerker AVR/Van Gansewinkel aan chemiebedrijf Emerald Kalama Chemical (EKC). Huber Claassen, site director bij EKC, licht toe: “Waarom zouden we zelf stoom blijven maken terwijl er bij de afvalverbranding door AVR/Van Gansewinkel noodgedwongen stoom vrijkomt? We hebben met Stedin een consortium gevormd en alle drie geïnvesteerd in de 2,5 kilometer stoomleiding.”

Dat was niet goedkoop, maar het levert zowel EKC als AVR veel op, zegt EHSQ-manager John Mol van EKC. “Doordat we zelf geen stoom meer opwekken, stoten we 25 procent minder CO2 uit, dat is 25.000 ton per jaar. Ook besparen we hierdoor 15 miljoen kubieke meter aardgas per jaar.” De prijs die EKC voor de stoom van AVR betaalt is lager dan de prijs voor eigen stoomopwekking. EKC hoeft straks bovendien niet meer te investeren in een nieuwe stoomketel en er is ook geen sprake meer van productieverlies tijdens keuring en onderhoud van de stoomketel.

De bedoeling is ook dat het stoomnetwerk in de toekomst wordt uitgebreid. Stedin spreekt met andere potentiële leveranciers en afnemers van stoom in de Botlek over aansluiting. Door deze samenwerking kan een gigantische CO2-reductie worden geboekt.

Owner Visual Inspection (OVI) – Styron

‘Staying fit’ conditie zorgt voor aantoonbare betrouwbaarheid en spill-reductie plants
De Owner Visual Inspection (OVI) is het visuele-inspectie programma dat drie jaar geleden zeer consequent is opgepakt door de Styron SM-4 plant te Terneuzen. Hierbij wordt het gehele stramien van installaties en tankenpark op het gebied van isolatie en equipement op alle facetten onder de loep genomen.

Door de extra focus op de interne betrokkenheid en vakmanschap houdt Styron de condities van de plants op hoogstaand peil en geeft hierdoor de boodschap naar de omgeving en buitenwereld af op het gebied van kwaliteit de lat op het hoogst mogelijke plan te leggen: het eigenaarschap op het gebied van de veld-inspecties is in beheer van de eigen operations-organisatie. Dit omdat eigen kennis en know-how de ideale sleutels zijn om te weten welke chemicalien, temperaturen en drukken zich onder het externe isolatie-jasje bevinden en zo de garantie geeft voor de best mogelijke veld-inspecties.

Door de continue aandacht voor de kwaliteit van de inspecties en het zichtbaar verwerken van gebreken levert OVI een belangrijke verbetering in het dagelijks opereren van de Styron-plants. Wat de laatste 2 jaar garant staat voor aantoonbare betrouwbaarheid en spill-reductie.

Meer informatie

Lees meer over Responsible Care