VGZ als eerste zorgverzekeraar gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder

Coöperatie VGZ heeft zich onlangs gecertificeerd op de CO2-Prestatieladder voor niveau 3. Frank van der Leest van VGZ heeft woensdag het CO2-bewust certificaat in ontvangst genomen. In het afgelopen jaar heeft de zorgverzekeraar 2% CO2 gereduceerd.

Coöperatie VGZ streeft naar een duurzame ontwikkeling en vindt klimaatbewust ondernemen een belangrijk onderdeel van haar beleid. Daarom zijn de kantoren van VGZ dichtbij stations gevestigd en worden besparingsmaatregelen voor stroomverbruik ingezet. VGZ kijkt samen met de bedrijven in haar kantoor-omgevingen naar mogelijkheden voor plaatsing van zonnepanelen. Tevens wordt er bij VGZ tijd- en plaats onafhankelijk gewerkt, zodat werknemers niet onnodig hoeven te reizen en hanteert een groen mobiliteitsbeleid. Dat betekent bijvoorbeeld dat het gebruik van de trein actief gestimuleerd wordt, boven de leaseauto.

De zorgverzekeraar streeft naar een continue verbetering van de klimaatprestatie. Het jaarlijks in kaart brengen van een CO2-footprint biedt VGZ de kans om haar uitstoot te monitoren en te sturen op maatregelen om CO2-emissies te reduceren. Daarmee bouwt VGZ voort op een duurzame bedrijfsvoering.

CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat organisaties helpt bij het op structureel wijze reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. Bedrijven op de CO2-Prestatieladder krijgen bovendien korting bij aanbestedingen. Het instrument wordt gebruikt als CO2-managementsysteem en als aanbestedingsinstrument.

Gijs Termeer, manager Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO): “Het is fantastisch dat VGZ als eerste zorgverzekeraar in Nederland de CO2-Prestatieladder heeft beklommen. Wij juichen het toe dat steeds meer ondernemingen in Nederland serieus werk maken van CO2-reductie met de CO2-Prestatieladder.

Frank van der Leest, Facilitair locatiemanager Coöperatie VGZ: “VGZ werkt elke dag aan de zorg toegankelijk en betaalbaar houden, nu en in de toekomst. Dat is onze belangrijkste maatschappelijke opdracht. Dat betekent dat onze eigen organisatie toekomstgericht moet zijn. Het terugdringen van onze CO2-uitstoot hoort daar ontegenzeggelijk bij.” 

Kijk voor meer informatie over de CO2-Prestatieladder op www.skao.nl.

Share Button