Afval dat (her)gebruikt wordt als grondstof, zou geen afval moeten zijn in de ogen van wet- en regelgeving. Daarvoor pleiten ondernemers uit diverse branches in de nieuwste tablet-Forum, die vandaag is verschenen. De bedrijven vinden dat ze de mogelijkheden voor een circulaire economie niet goed kunnen benutten. Ook VVD-kamerlid Remco Dijkstra wil regelgeving aanpassen aan de mogelijkheden voor hergebruik van afval.

In een circulaire economie worden de grondstoffen vaneen product oneindig hergebruikt. Afval als grondstof. Steeds meer ondernemers worden enthousiast over de mogelijkheden, maar stuiten op regelgeving die afval nog steeds ziet als een schadelijke stof. Regelgeving is dus onnodig streng of contraproductief, zeggen ondernemers in Forum. En daardoor lopen de kosten van hergebruik onnodig op. Printerfabrikant HP ziet bijvoorbeeld oude printers gelabeld als ‘gevaarlijk afval’ als er nog halfvolle cartridges in zitten. Dat maakt hergebruik erg duur door extra vergunningen die nodig zijn om ze ter recycling te vervoeren.

‘Strenger dan EU’
VVD-Kamerlid Remco Dijkstra lanceerde begin juni zijn zespuntenplan Haal meer uit Afval. Zijn principe luidt dat alles met positieve economische waarde geen afval is en ook niet als zodanig moet worden gezien. ‘Complete ladingen worden afgekeurd omdat wij soms strenger zijn dan de EU’, zegt Dijkstra in Forum.

Lees het artikel in Forum