In het najaar komt de staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken met een nieuwe kabinetsnotitie over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Ook word de Sociaal-Economische Raad (SER) om een advies over globalisering gevraagd, inclusief ocer het cruciale MVO thema ketenverantwoordelijkheid. Heemskerk kwam daarmee tegemoet aan een voorstel dat door het MVO Platform aan hem de de Kamer was voorgelegd.
Heemskerk deed deze toezeggingen op woensdag 28 maart 2007 in een Algemeen Overleg met de commissie Economische Zaken van de Tweede Kamer. Op D66 na namen alle politieke partijen deel aan dit overleg. De politieke belangstelling voor MVO lijkt daarmee groeiende.