Het idee achter RESORG
Er wordt veel gesproken over de nieuwe verantwoordelijkheden van de hedendaagse onderneming, maar implementatie in de praktijk is nog steeds niet vanzelfsprekendheid.
Alhoewel de wetenschap veel kennis op dit gebied ontwikkelt, komt die niet altijd terecht bij de eindgebruikers. Er is al aardig wat fundamenteel onderzoek gedaan (nationaal en internationaal), maar dat blijft vaak ‘onontgonnen’ en is niet altijd bruikbaar voor bedrijven.
Omdat wij en vele anderen op het snijvlak van wetenschap en bedrijfsleven werken, geloven wij in een nieuwe aanpak – het ontwikkelen van op een bepaald bedrijf toegesneden fundamenteel onderzoek uitgevoerd door mensen die in dat bedrijf werken.
Het afgelopen voorjaar hebben we gesprekken gevoerd met een reeks multinationals en hun MVO-vertegenwoordigers. Daaruit kwam keer op keer naar voren dat er iets gedaan moest worden om het MVO-debat meer ‘body’ te geven. Zo ontstond langzamerhand het idee van een promovendi netwerk voor mensen werkzaam in het bedrijfsleven. Binnen zes maanden waren we zover dat we met dit project konden starten.

Doel van het project
Het netwerk richt zich op kwesties die de hedendaagse zakelijke onderneming aangaan. De nadruk wordt gelegd op zaken zoals verantwoordelijkheid, transparantie, verantwoording, identiteit en kernwaarden, waarbij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor al deze kwesties als overkoepelende term dient. Het uitgangspunt is dat deze zaken fundamenteel onderzocht dienen te worden vanuit de organisaties zelf, binnen een netwerk gebaseerd op vertrouwen dat de opvattingen van wetenschap en bedrijfsleven respecteert en integreert.

Hoe het werkt
Het initiatief is ondergebracht bij de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit te Nijmegen. Er is plaats voor zo’n 15 à 20 kandidaten afkomstig uit ondernemingen. Na toelating start een medewerker van een deelnemend bedrijf een onderzoek naar een MVO-gerelateerd onderwerp binnen de context van zijn/haar organisatie en relevant voor die organisatie. Dit op een parttime basis, 2 à 2Ã?? dag per week, gedurende 4 jaar, in combinatie met zijn/haar andere functie binnen de organisatie. Het project wordt intensief begeleid door een netwerk van academische specialisten afkomstig van diverse Europese universiteiten. Het promotietraject wordt ondersteund door middel van een serie Master classes verspreid over het jaar. Elke masterclass duurt een volle week. Deze opzet creëert waardevolle leermogelijkheden tussen de deelnemers op basis van een vertrouwde gemeenschap. Het netwerk tussen de deelnemers creëert ook de mogelijkheid om dwarsverbanden tussen ondernemingen nader te bekijken en bij elkaar onderzoek te doen.

Voordeel van participatie
Deelname aan dit initiatief helpt organisaties om fundamentele en toepasbare kennis te ontwikklen op het gebied van MVO. Omdat het promotie-onderzoek zo’n 4 jaar duurt en plaatsvindt binnen een netwerk van collega’s, haalt de organisatie een schat aan kennis en ervaring op het gebied van verantwoord ondernemen in huis. Voor de betrokken kandidaat ligt het succesvol afsluiten van een promotietraject in het vooruitzicht. Het wordt wel hard werken, maar het initiatief biedt een innovatieve benadering gericht op vraagstukken van de moderne onderneming. Inlichtingen: Mw. S.Buissink, office-manager RESORG, s.buissink@resorg.nl