Green Tender gaat er van uit dat om duurzame logistieke dienstverlening te bevorderen, voortaan niet alleen prijs, service en kwaliteit bij de aanbesteding van vervoer moeten meewegen, maar ook het milieu en het sociale welzijn bij het personeel van de dienstverlener. De inkoop wordt zelf steeds duurzamer, merken de drie in een gezamenlijk bericht op.

Volgens de drie moet duurzaamheid branche-overstijgend zijn. Er moet volgens hen ‘niet worden gedacht in termen van concurrentie, maar juist in termen van dialoog, samenwerking in de keten en onderling vertrouwen’.