Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) heeft het afgelopen decennium een prominente positie gekregen in het bedrijfsleven en bij (semi-)overheidsorganisaties. Folkert van der Molen, marketingmanager milieu en duurzaamheid bij Royal HaskoningDHV en initiatiefnemer van de verkiezing: ‘De eerste editie van de verkiezing vorig jaar was een succes. Winnaar Annette van Waning (Vebego) heeft veel publiciteit gekregen voor haar visie en aanpak. Dit heeft inspirerend gewerkt voor andere MVO-managers. Ook is de ‘beroepsgroep’ van MVO-managers in de etalage gezet. Dit waren nu net de beweegredenen om deze verkiezing te organiseren. Vandaar deze tweede editie.”

Criteria

Deelname is voorbehouden aan functionarissen die eindverantwoordelijk zijn voor MVO of duurzaamheid in de volle breedte en daarover rapporteren aan de directie. Denk aan mensen met bijvoorbeeld de functie van MVO-manager, manager sustainability, CSR-manager of manager duurzaamheid. Ook mensen die MVO combineren met andere vakgebieden komen in aanmerking, bijvoorbeeld een manager corporate communicatie of een manager KAM/HSE.

Aanmelden

Iedereen die denkt in aanmerking te komen voor de titel kan zich tot 1 juli a.s. aanmelden via www.mvomanagervanhetjaar.nl. Uit de aanmeldingen nomineert de jury drie kandidaten. Leden van de LinkedIn-groep MVO-professionals kunnen in oktober stemmen op de kandidaten. Hun stem weegt voor 60 procent mee in het eindoordeel. Op het Nationaal Sustainability Congres, het grootste jaarlijkse congres op het gebied van MVO en duurzaamheid, stemmen de bezoekers op hun favoriete kandidaat. Deze stem weegt voor 40 procent mee.
Duurzaam Landgoed Zonheuvel in Doorn biedt de winnaar een prachtig arrangement aan voor twee personen.

Jury

De jury bestaat uit zes deskundigen uit het MVO-veld:
* Frits de Groot, teammanager Milieu, Energie, Ruimtelijke Ordening, Transport en Infrastructuur bij VNO-NCW;
* Ton van Keken, COO bij Interface Europe BV;
* Willem Lageweg, directeur MVO-Nederland;
* Folkert van der Molen, marktmanager milieu en duurzaamheid bij DHV;
* André Nijhof, associate professor European Institute for Business Ethics bij Nyenrode University;
* Verda Dalm, directeur Milieu Centraal en voorzitter Netwerk van Milieu Professionals VVM