Duurzame energie en materialen, zoals coatings en katalysatoren, komen een stap dichterbij nu de samenwerkende partijen in het Advanced Research Center Chemical Building Blocks Consortium (ARC CBBC) hun samenwerking aan de verduurzaming van de chemische industrie ook de komende vijf jaar voort zullen zetten. AkzoNobel, BASF en Shell investeren samen met de universiteiten van Eindhoven, Groningen en Utrecht in het ontwikkelen van een groot internationaal ecosysteem op het gebied van onderzoek en de ontwikkeling van groene chemie. Het consortium is van meet af aan, na de start in 2016, ondersteund door NWO en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Als open ecosysteem wordt gezocht naar meer samenwerking met andere partijen in binnen- en buitenland.

ARC CBBC verbindt de top van de chemische wetenschap in ons land direct met de onderzoekers van de aangesloten bedrijven én omgekeerd. Niet alleen de onderzoeksfaciliteiten van de universiteiten worden benut, maar ook die van de betrokken bedrijven zijn hiervoor beschikbaar. Daarmee toont ARC CBBC zich een partnerschap met een enorme potentie op het gebied van duurzaamheid.

Doorbraken

De afgelopen vijf jaar leidde de onderzoeken al tot doorbraken op het gebied van de energie-, materiaal- en grondstoftransitie. Voorbeelden daarvan zijn slimme processen voor CO2 conversie en het gebruik van biomassa om bestaande en nieuwe materialen, zoals coatings, te maken.

In de afgelopen periode is er gezamenlijk geïnvesteerd in een unieke researchinfrastructuur in Nederland dat zich ook internationaal onderscheidt. Ruim 59 toponderzoekers werken inmiddels binnen dit programma aan vergroening van de chemie met ruimte voor nog eens 21 onderzoekplaatsen. Dit heeft al geresulteerd in meerdere patent aanvragen en tal van publicaties in toonaangevende wetenschappelijke tijdschriften.

Samenwerken in open ecosysteem

Nobelprijswinnaar Ben Feringa, Spinozaprijswinnaar Bert Weckhuysen en topwetenschappers als Hans Kuipers stonden aan de wieg van het consortium. Vanuit het bedrijfsleven hebben Shell, AkzoNobel en BASF zich vanaf het begin gecommitteerd aan dit belangrijke initiatief met een gezamenlijke ambitie. Een langdurige samenwerking is volgens de bedrijven van doorslaggevend belang om een oplossing te zijn, die echt bijdraagt aan de Nederlandse en Europese duurzaamheidsdoelstellingen. ARC CBBC is op zoek naar partners die het researchprogramma willen versterken om zo haar impact nationaal én internationaal te vergroten.

Wetenschappelijke directeur Bert Weckhuysen: “We zijn trots op de tot nu toe bereikte resultaten en blij dat de partners zich weer voor vijf jaar hebben gecommitteerd. Alleen samen gaan we het verschil maken. Dat merken we nu al. Vol energie richten we ons op de komende vijf jaar waarin we verder willen investeren om de best-in-class wetenschapsinfrastructuur in Europa te worden met een belangrijke voortrekkersrol op het gebied van vergroening en circulariteit. Als open samenwerkingsverband zoeken we nog meer de samenwerking op met andere partijen.”

Evaluatie

Dit jaar is het consortium geëvalueerd door een onafhankelijke commissie, ingesteld vanuit de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Deze heeft de potentie van ARC CBBC en het groot belang daarvan nog eens onderstreept in een rapport. Volgens de commissie zijn “de unieke lab infrastructuur, de intensieve samenwerking tussen de wetenschappers en de industrie, de topwetenschappers, het talentprogramma voor jonge onderzoekers en de opzet van de multilaterale onderzoeksprogramma’s kernelementen voor de innovatie op het gebied van groene chemie.”

Over ARC CBBC

In het Advanced Research Centre Chemical Building Blocks Consortium (ARC CBBC), opgericht in 2016, werken de bedrijven AkzoNobel, BASF en Shell en de universiteiten van Eindhoven, Groningen en Utrecht samen met steun van de Nederlandse overheid en wetenschappers van andere universiteiten op vergaand onderzoek naar oplossingen om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan en een duurzame samenleving te creëren. Met een gemeenschappelijke visie op duurzaamheid wil onze nieuwe generatie wetenschappelijk talent bouwen aan de chemie voor de toekomst.