De publicatie vloeit voort uit het advies De winst van waarden dat de SER in december 2000 uitbracht aan de regering. De sociale partners hebben in dit advies op zich genomen om maatschappelijk ondernemen verder te bevorderen.
Maatschappelijk ondernemen heeft volgens het SER-advies twee hoofdkenmerken:
* de ondernemer wil een goed resultaat bereiken, niet alleen economisch, maar ook in sociaal en ecologisch opzicht;
* de ondernemer houdt actief rekening met belanghebbenden (stakeholders).

Deze brochure beoogt om ondernemers een handvat aan te reiken hoe dit praktisch vorm te geven. Lezers kunnen kort en bondig lezen wat maatschappelijk ondernemen inhoudt, hoe collega-bedrijven dit oppakken en welke vragen ondernemers zich kunnen stellen wanneer zij maatschappelijk ondernemen willen vorm geven.