Bij de naam Vereniging Afvalbedrijven staat vanaf vandaag de pay off: partner in de circulaire economie. Met de pay off laat de Vereniging Afvalbedrijven zien wat haar rol is en waar zij en haar leden voor staan. De sector speelt een essentiële rol in de totstandkoming van de circulaire economie. De leden van de Vereniging Afvalbedrijven hebben de benodigde kennis en kunde in huis. Samenwerking is absoluut noodzakelijk. Alleen als alle betrokken partijen samenwerken en gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen, komt de circulaire economie daadwerkelijk tot stand. De Vereniging Afvalbedrijven lanceert haar nieuwe logo vandaag, samen met het jaarbericht 2014.

“We zitten midden in de transitie van lineair naar circulair”, aldus Dick Hoogendoorn, directeur van de Vereniging Afvalbedrijven (VA), “Dit kwam onvoldoende tot uiting in onze naam. Daarom hebben we de pay off toegevoegd.” De circulaire economie draait om partnerschappen. Om ketens te sluiten, moeten partijen elkaar opzoeken, informatie uitwisselen en kansen verzilveren. Producenten, sector, overheden, maatschappelijke organisaties, wetenschappers, ontwerpers en consumenten hebben allen een verantwoordelijkheid. Als alle ketenpartijen samenwerken komt de circulaire economie tot stand. Hoogendoorn: “We reiken nieuwe partners nadrukkelijk de hand. We staan open voor alle partijen die belang hebben bij het winnen van grondstoffen uit afval.”

Het jaarbericht van de VA heeft een nieuwe stijl. Een tijdlijn, die is opgebouwd uit maandoverzichten, geeft kort de activiteiten van de VA en haar leden weer. Deze tijdlijn wordt een vast onderdeel van de website van de VA. Vanaf heden wordt deze met regelmaat op de site gepubliceerd.