Verdere vergroening maritieme sector door CO2-convenant zeevaart

De Nederlandse zeevaart wil vanaf 2020 energieneutraal groeien en vanaf 2050 50% minder CO2 uitstoten dan in 2020. Dit staat in het 'Convenant Energie Efficiency en CO2-reductie zeevaart' dat vandaag is ondertekend door minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu), reders, verladers, scheeps- en waterbouwers. Minister Schultz van Haegen: "Groen varen biedt kansen voor de Nederlandse zeevaart. Investeren in schone schepen loont. Minder brandstofverbruik betekent minder kosten voor reders en dat is goed nieuws voor de concurrentiepositie én het milieu!"

De huidige CO2-uitstoot door de zeevaart bedraagt ongeveer 2,7% van de totale wereldwijde uitstoot. Door de verwachte forse groei van de internationale zeevaart neemt het aandeel in de wereldwijde uitstoot toe. Overheden en bedrijfsleven staan nu voor de uitdaging om de milieudruk zo sterk mogelijk te verminderen en tegelijkertijd de concurrentiekracht van de zeescheepvaart te verbeteren. De sector heeft de afgelopen jaren de CO2- uitstoot per ton/kilometer al fors verlaagd door schaalvergroting en hightech innovaties en ontwerpen. Zo is de laadcapaciteit van schepen vergroot en de efficiency van de voortstuwing toegenomen. Ook zorgen bijvoorbeeld verbeteringen in het ontwerp van de scheepsromp voor minder brandstofverbruik bij dezelfde vaarsnelheid.

Volgens een studie van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) uit 2009 kan de zeevaart zijn CO2-uitstoot nog met zo’n 25 tot 75 procent verminderen. In het convenant hebben de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, Scheepsbouw Nederland, Vereniging van Waterbouwers en verladersorganisatie EVO afspraken met elkaar gemaakt om tot verdere CO2-vermindering te komen.

Met de ondertekening van het convenant nemen de partijen hun verantwoordelijkheid voor een duurzamer milieu en werken samen aan een verdere vergroening van de zeevaart. Hierdoor wordt de concurrentiekracht van de zeevaart-, scheepsbouw-, en waterbouwsector versterkt.

Share Button