Volgens een studie van het Lucht- en Ruimtevaartcentrum van de TU Delft dreigt er een tekort aan grondstoffen voor duurzame brandstoffen. Vanaf 2035 zouden luchtvaartmaatschappijen daardoor minder snel kunnen vergroenen.

De energietransitie van de zeevaart is voor duurzame brandstoffen afhankelijk van exact diezelfde grondstoffen als de luchtvaart. Schepen hebben namelijk, net als vliegtuigen, een brandstof nodig die veel energie bevat maar weinig ruimte inneemt. Hierdoor blijft er nog voldoende ruimte over om lading te vervoeren. Een dreigend tekort aan de grondstoffen van deze energiedragers raakt dus ook de zeevaart.

Dit dreigende tekort kan voor de zeevaart in de nabije toekomst een nog grotere impact hebben. Dit komt door de EU-wetgeving ‘Fuel EU Maritime’. Dit is onderdeel van het Fit-for-55 pakket en zal reders verplichten om duurzame brandstoffen te gebruiken. Bij invoering van de wetgeving geldt het voor nog maar 2 procent van de gebruikte brandstof, maar tegen 2050 zal het mogelijk om 80 procent gaan. Onhaalbaar zonder voldoende duurzame brandstoffen.

Om de verduurzamingsambities voor de luchtvaart èn de zeevaart toch te kunnen realiseren, zal moeten worden geïnvesteerd in de productie van duurzame brandstoffen. De zeevaart is een belangrijke sector voor de wereldeconomie, aangezien het 90 procent van alle goederen vervoert. Willen we dit transport in de toekomst verduurzamen, dan is het van cruciaal belang dat men de zeevaart voorziet van voldoende duurzame brandstof.

Louis Stolper, beleidsmedewerker Innovatie en Digitalisering bij de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR)