Naast regels over betrouwbaarheid en transparantie bevat de code ook richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), dat de laatste tijd steeds meer in de belangstelling staat. In de gedragscode zijn vijf basiswaarden opgenomen waaraan de verzekeraars zich dienen te houden. De waarden hebben betrekking op betrouwbaarheid, professionaliteit, solidariteit, maatschappelijke verantwoordelijkheid en transparantie.

De code bevat regels over voorlichting, producten, beleggen en schadeafhandeling. Zo wordt onder meer voorgeschreven dat de verzekeraars zich onthouden van oneigenlijke verkoopmotieven en een betrouwbare gegevensadministratie voeren. Daarnaast bevat de code ook regels ten aanzien van maatschappelijke verantwoordelijkheid, waarin onder meer milieuaspecten aan bod komen.

Voor het toezicht op de naleving van de code is de Toetsingscommissie Gedragscode Verzekeraars ingesteld. Vanaf 2004 zullen de ondertekenaars minimaal tweejaarlijks rapporteren over activiteiten die in het kader van de gedragscode zijn ontplooid.

Six (Interpolis) verduidelijkt MVO
Ter verduidelijking van het begrip MVO heeft Jan Pieter Six, werkzaam bij de stafafdeling Concernstrategie bij Interpolis, een boekje geschreven. Onder de titel ‘Win-win-win’ gaat Six uitvoerig in op het belang hiervan voor de verzekeringsbedrijfstak.

Hij onderscheidt vier hoedanigheden van verzekeraars met betrekking tot MVO. Als kantoororganisatie kan de verzekeraar zich maatschappelijk verantwoord gedragen door bedrijfsinterne milieuzorg; daarnaast kan als verzekeraar MVO tot uiting worden gebracht in het ontwikkelen en verkopen van producten met een duurzaamheidskarakter.

In de hoedanigheid van institutionele belegger kan de verzekeraar zich profileren door duurzaam te beleggen; als ‘actor’ in de samenleving ten slotte, kan de verzekeraar maatschappelijke betrokkenheid tonen door bijvoorbeeld medewerkers te stimuleren voor vrijwilligerswerk en de Gedragscode Verzekeraars na te leven.

Interpolis verspreidt het boekje van Six komende week onder een groot aantal relaties.