Het Verbond van Verzekeraars heeft zich als `supportive organisation’ aangesloten bij de vorig jaar gelanceerde Principles for Sustainable Insurance (PSI) van de Verenigde Naties. Het Verbond wil daarmee het belang en de urgentie benadrukken van duurzaam verzekeren. Een thema dat prima aansluit bij de maatschappelijke ambities van het Verbond om het belang van de klant centraal te stellen. 

Het Verbond sluit hiermee aan bij Nederlandse verzekeraars als Achmea, Aegon, Delta Lloyd, Nationale-Nederlanden en Zwitserleven, die waren betrokken bij de ontwikkeling en lancering van de duurzame principes. 

Algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond: “Ik ben er trots op dat veel verzekeraars zich al hebben aangesloten bij de PSI. We willen als brancheorganisatie ook onze verantwoordelijkheid nemen als het gaat om duurzaam verzekeren in het belang van de klant. We hebben de Principles for Sustainable Insurance vorig jaar bij de lancering al direct publiekelijk omarmd. Recent is nu ook onze status als `supportive organisation’ formeel een feit geworden.” 

De principes zijn gericht op duurzaam verzekeren op het gebied van klimaatverandering, vergrijzing, gezondheidszorg en verdeling van welvaart. Aan de totstandkoming van de principes ging een wereldwijd onderzoek vooraf van de Werkgroep Verzekeringen van het VN Milieu Programma Financiele Instellingen. In het onderzoek stonden de kansen en risico’s binnen de verzekeringssector op sociaal, ecologisch en bestuurlijk gebied centraal. Het onderzoek en de principes kwamen voort uit de behoefte van de verzekeringssector om nadrukkelijker het maatschappelijk belang en het belang van de klant weer centraal te stellen.