Het 36 pagina’s dikke rapport geeft inzicht in de activiteiten, mede aan de hand van verschillende korte cases die illustreren hoe wij verantwoordondernemerschap in de praktijk brengen. Daarnaast geeft het rapport een overzicht van de doelen die ING Groep zich voor 2006 heeft gesteld op het gebied van milieu, mensenrechten en maatschappelijke betrokkenheid.