De helft (50%) van de (mede)beslissers in retailorganisaties vindt wettelijke verplichtingen rondom duurzaamheid onnodig. Zij blijken ook niet goed geïnformeerd. Kijkend naar de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) die in 2024 werkelijkheid wordt, is slechts 42 procent hiervan op de hoogte. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van Microsoft Dynamics 365 expert Conclusion MBS onder ruim 250 (mede)beslissers op het gebied van marketing, sales, ICT, inkoop en/of logistiek bij retailorganisaties.

Ondanks dat wettelijke verplichtingen onnodig worden gevonden, wordt het belang van duurzaamheid in de retailsector wel degelijk gezien. Ruim driekwart (77%) vindt dat de retailsector een belangrijke rol speelt in het realiseren van een betere wereld. Ook geeft 88 procent aan het belangrijk te vinden om in de hele keten te zorgen voor eerlijke beloningen en goede werkomstandigheden.

De rol van IT

Hoe compliant retailorganisaties zijn, hebben zij zelf niet altijd even inzichtelijk. 52 procent geeft aan weinig inzicht te hebben in hoe het gesteld is met de compliancy van de organisatie. Bovendien geeft 42 procent aan dat hun systemen het moeilijk maken om compliant te zijn met duurzaamheidswetgeving.

De andere helft heeft het beter op orde. Zo heeft 47 procent IT-systemen die het mogelijk maken om verslaglegging te doen van hun CO2-voetafdruk en 41 procent kan gemakkelijk nagaan hoeveel CO2 er vrijkomt bij hun goederentransport. De helft (51%) van de organisaties heeft systemen die toereikend zijn om hun duurzame initiatieven in vast te leggen. Ook wat betreft rapportage heeft 44 procent het qua IT-systemen goed geregeld. Deze groep heeft inzicht in de stand van zaken omtrent de duurzaamsheids-KPI’s.

Eric Smulders, Marketingmanager bij Conclusion MBS: “Dat retailorganisaties duurzaamheid niet links kunnen laten liggen, staat als een paal boven water. Uit dit onderzoek blijkt dat ze het belang er ook zeer zeker van inzien, gelukkig. De vraag die bij veel organisaties speelt, is wat zij precies kunnen doen op duurzaamheidsvlak en wat het effect daarvan is. Om echt duurzaamheidsstappen te zetten, is het van belang dat organisaties weten waar ze nu staan en waar ze de komende jaren naartoe gaan. Dat vereist inzicht in bijvoorbeeld de huidige én toekomstige CO2-voetafdruk, compliancy met duurzaamheidswetgeving en de werkwijze van de totale keten. Een modern ERP-systeem levert dit inzicht en laat zien wat de impact is van verschillende duurzaamheidskeuzes. Zo weet je als organisatie waar je staat én wat je moet doen om jouw doelstellingen te behalen.”