Op maandag 16 september krijgt de Venco Campus (Eersel, Noord-Brabant) het oplevercertificaat BREEAM Outstanding uitgereikt. Hiermee is de Venco Campus het meest duurzame en energiezuinige bedrijfsgebouw van Europa. Het unieke eivormige gebouw huisvest de Vencomatic Group, een groep van innovatieve bedrijven actief in de pluimveesector. Het multifunctionele gebouw bied ruimte aan logistiek, productie, werkplaats, kantoren en een showroom met presentatieruimten. Voor het ontwerp, de bouw en het gebruik is gekozen voor een duurzame aanpak met oog voor de omgeving, mens en dier.

 

Aanleiding

De Vencomatic Group is een innovatief bedrijf en staat binnen de pluimveesector bekend om haar duurzame ontwikkelingen en producten. Het initiatief voor de bouw werd genomen om de krachtige groei van het bedrijf te faciliteren en om verschillende bedrijfsonderdelen op één locatie te huisvesten. Eigenaar Cor van de Ven wilde dat het nieuwe bedrijfsgebouw het duurzame en innovatieve karakter van het bedrijf in zich zou hebben, zou uitstralen en zou versterken. Daarom werden aan de nieuwbouw duurzame ambities gekoppeld en was er ruimte voor innovatieve oplossingen.

 

Aanpak

Om de duurzame kwaliteit zichtbaar te maken en te sturen  werd er gekozen voor de aanpak van Breeam en Slimbouwen. Breeam is als methodiek gekozen om duurzaam bouwen aan te sturen en het duurzaamheidniveau zichtbaar te maken met een internationaal keurmerk. Slimbouwen is een aanpak waarbij duurzaam bouwen vanuit een economische invalshoek wordt benaderd, hierbij staat FRED centraal: Flexibel in gebruik, Reductie van massa en gewicht, Efficiënt in kosten en Duurzaam.

 

Energieneutraal

Bij het ontwerp van de Venco Campus stond energieneutraal bouwen centraal. Allereerst is kritisch gekeken naar het energieverbruik. Zo is het gebouw heel goed geïsoleerd, wordt er veel gebruik gemaakt van daglicht en komt al het kunstlicht van LED’s af. Via een zelf ontwikkelde wisselaar wordt warmte uit de ventilatielucht terug gewonnen. De gebruikte energie komt uit de bodem en van de zon. Op het dak ligt een groot aantal zonnepanelen die voor alle elektriciteit zorgen. Een gasaansluiting is er niet. Het gebruik tot op heden laat zien dat de opzet geslaagd is. De Venco Campus is energieneutraal.

 

Inrichting

Flexibiliteit was een belangrijk uitgangspunt bij de bouw. De bedrijfshal is één grote ruimte, waarin ook vrachtwagens geladen en gelost worden. De flexibiliteit in het kantorengedeelte is gewaarborgd door een modulair ontwerp en de toepassing van Slimline- en computervloeren. De onderverdieping is een openbare ruimte met vergaderruimtes, auditorium, vergaderruimten en kantine waar ook derden gebruik van kunnen maken. Daarboven zijn de werkplekken voor het personeel ondergebracht. De meeste in de vorm van kantoortuinen met speciale overleg en concentratieplekken. 

 

Omgeving

De Venco Campus is uniek in zijn vormgeving, het grote ei is geïnspireerd op de sector waarin de Vencomatic Group actief is. Daarnaast draagt deze ronde vorm bij aan de ambitie het gebouw in de omgeving te laten passen. De inpassing in de omgeving is verder versterkt door de gevels te bekleden met FSC-hout.  Bij de groene inrichting is gebruik gemaakt van inheemse bomen en planten en is er bijzondere aandacht geweest voor de ecologische kwaliteiten van de omgeving. Dat resulteerde onder andere in voorzieningen voor vleermuizen, de ijsvogel, de steenuil, de oeverzwaluw en biologische waterzuivering.