. Veenman gaat charitatieve instellingen helpen kosten te besparen
. Eerste partner op het gebied van documentautomatisering
. Initiatief ondersteund door gedegen en daadkrachtige organisatie

Er zijn 107 bekende en minder bekende charitatieve instellingen aangesloten bij het Charitas-netwerk, waaronder Amnesty International, Artsen Zonder Grenzen, CliniClowns, de Hartstichting, het Reumafonds en de Dierenbescherming. Daarnaast telt Charitas momenteel 35 partners die tegen zeer gunstige condities producten en/of diensten leveren aan de Charitas-deelnemers. Veenman is de eerste partner op het gebied van documentautomatisering.

Gedegen aanpak

Veenman richt zich met name op efficiencyverbeteringen en kostenbesparing met betrekking tot documentgerelateerde bedrijfsprocessen. Omdat niet iedere charitatieve instelling dezelfde processen kent, gaat Veenman samen met Charitas een viertal vooronderzoeken uitvoeren bij verschillende participanten. Wanneer de kernprocessen in kaart zijn gebracht zullen Veenman en Charitas de participanten benaderen om mogelijke kostenbesparingen te helpen realiseren. Speciaal voor de Charitas-participanten heeft Veenman een team geformeerd, bestaande uit verkoopadviseurs, technische consultants, front-office medewerkers en een projectleider. Hiermee biedt Veenman een éénduidige en transparante aanpak, waardoor de diverse projecten succesvol afgerond kunnen worden.

Daadkrachtige en professionele ondersteuning

Eric Annema, Algemeen Directeur van Veenman, ziet de samenwerking met Charitas als een uitgelezen mogelijkheid om verder invulling te geven aan de activiteiten van de onderneming op het gebied van duurzaam ondernemen: “Onze mensen staan midden in de maatschappij en daardoor voelen wij ook als bedrijf een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij houden ons al langer actief bezig met zaken als de zorg voor ons milieu en het welzijn van de medewerkers. Verder geven wij ook directe en actieve steun aan de Atkinson Nursery School in Gambia. Het aangaan van een partnership met Charitas sluit perfect aan bij de manier waarop wij graag ondersteuning bieden aan non-profit instellingen en vrijwilligersorganisaties die belangrijke maatschappelijke taken vervullen. Door de leden van Charitas daadkrachtig en professioneel te ondersteunen, kunnen zij zich meer bezighouden met de zaken waar het hen in de eerste plaats om te doen is.”

Sterke visie op kostenreductie

Bart Tönjann, Inkoopspecialist en Bestuurslid van Stichting Charitas, benadrukt dat de keuze voor Veenman als partner is gebaseerd op een gedegen leveranciersonderzoek door Charitas: “Voor onze leden is het van groot belang dat Veenman zich naast een uitgebreid productportfolio, onderscheidt door een heldere en sterke visie op het gebied van kostenreductie en efficiencyverbetering. Het kunnen besparen op de grotendeels verborgen kosten van documentstromen is een belangrijk criterium om te kiezen voor Veenman. Met name Veenmans kennis van organisaties en processen biedt onze participanten de mogelijkheid hun organisatiekosten omlaag te brengen.”

Uitgebreid introductieprogramma

In de loop van de komende maanden zal een begin worden gemaakt met de persoonlijke benadering van de participanten. Op het programma staan onder andere seminars die Veenman zal organiseren, specifiek toegespitst op document-gerelateerde processen. Veenman en Charitas zullen er gezamenlijk zorg voor dragen dat de aangesloten organisaties op gedegen wijze verder op de hoogte worden gebracht van en kennis kunnen maken met de verbeteringsmogelijkheden.