Zo langzamerhand wordt duurzaam ondernemen een standaard eis bij afnemers van producten en diensten. Veel bedrijven hebben dan ook een duurzaamheidplan, nemen maatregelen gericht op energie-, afval- en CO2-reductie en maken ook een duurzaamheidscan of CO2-footprint. Ook zijn bedrijven in toenemende mate bezig met het gebruik van duurzame materialen. In een kort verkennend onderzoek van Panteia/EIM wordt een eerste inzicht gegeven in de bekendheid van bedrijven met duurzame materialen ofwel biomaterialen en het gebruik daarvan.

Kennisvalorisatie biomaterialen hard nodig
Biomaterialen zijn biologisch afbreekbare kunststoffen die worden gemaakt uit organische stoffen zoals maïs, aardappelen, rietsuiker, bieten en dergelijke. De bron van de meeste van deze producten is hernieuwbaar. Biomaterialen worden in toenemende mate gebruikt als vervanger van plastics in producten en verpakkingen. Uit het onderzoek blijkt dat aan de hand van de vragen die bedrijven hebben dat er nog veel onbekendheid is over biomaterialen, over de kosten, materiaaleigenschappen etcetera. Tegelijkertijd is er wel veel kennis beschikbaar in Nederland. Onder andere bij DPI Value Centre, bij Food & Biobased Research van WUR en bij Syntens kan veel kennis worden gehaald. Daarnaast zijn er ook veel private aanbieders van materialen en kennis over materialen. Verder moet er nog veel kennis worden opgebouwd om zo producteigenschappen van biomaterialen verder te verbeteren en om te waarborgen dat de productie van de grondstoffen van biomaterialen niet ten koste gaat van voedselvoorraden. Uiteindelijk is het doel om met biomaterialen een echt duurzaam alternatief te bieden.