De provincie Noord-Holland en de sector ICT zijn het sterkst vertegenwoordigd in de 15e KVK Innovatie Top 100, een overzicht van de meest innovatieve bedrijven uit het Nederlandse midden- en kleinbedrijf. Dat maakte KVK vandaag bekend tijdens de KVK Live Adviesdagen. In de top-100 staan veel duurzame bedrijven zoals Bedaffair, Black Bear Carbon, Circular IQ, DutchFiets, GiantLeaps, Yoghurt Barn, Holie Foods, Protix, The Flower Farm, TRIBOO en Zsilt.

Noord-Holland is met 21 bedrijven het best vertegenwoordigd, gevolgd door Noord-Brabant met 17 en Zuid-Holland met 16 bedrijven. Na de ICT-sector (18 innovaties) zijn de meeste innovaties afkomstig uit de sector food en agro (16) en de creatieve industrie (15).

Bijna 400 inzendingen

Een panel van innovatie-experts maakte de selectie uit bijna 400 inzendingen voor een notering in de jaarlijkse KVK Innovatie Top 100.  Alle nominaties zijn beoordeeld op impact voor de branche en samenleving, originaliteit, verkrijgbaarheid en gerealiseerde omzet en groeipotentie.

Innovatie zorgt voor groei

Uit recent onderzoek dat KVK heeft verricht onder de ondernemers uit 14 edities van de KVK Innovatie Top 100 blijkt dat voor meer dan driekwart van de ondernemers geldt dat de destijds voorgedragen innovatie nog steeds onderdeel is van de bedrijfsstrategie. Ook geven driekwart van de ondernemers aan dat door de innovatie de concurrentiepositie is toegenomen en dat de omzet is gestegen. Bij 72% is dit het geval. De winst en productiviteit neemt toe bij 57%. Bij iets meer dan de helft is het aantal medewerkers toegenomen en de export gestegen.

Bijdragen aan een betere wereld

Ondernemers willen graag een verandering te weeg brengen of een bijdrage leveren aan een betere wereld. Uit het onderzoek blijkt dat dat voor twee derde van de ondernemers de belangrijkste reden is om te innoveren. Ook het oplossen van een probleem van klanten of leveranciers wordt door meer dan de helft van de respondenten als aanleiding gezien. Ruim 40% van de ondernemers geeft aan dat het financieren van innovaties als het meest lastig wordt ervaren. Bijna 30% ziet ook de wet- en regelgeving als een drempel om succesvol te kunnen innoveren.

Innovatie stimuleert onze vooruitgang

Op donderdag 21 januari 2021 maakt een jury onder voorzitterschap van Ruud Koornstra de exacte notering van elk bedrijf in de KVK Innovatie Top 100 bekend. Dan is ook duidelijk welk bedrijf de nummer 1 positie van PHYSEE overneemt en zich een jaar lang het meest innovatieve mkb-bedrijf van Nederland mag noemen.

Aan de KVK Innovatie Top 100 is bewust geen (geld)prijs verbonden. De kracht van het initiatief is te laten zien waartoe het Nederlandse mkb in staat is.

Download het overzicht van de top 100 (pdf)