Opmerkelijke verschillen

Hoewel het Nederlandse bedrijfsleven in milieuvriendelijk opzicht dus bovengemiddeld scoort, ligt de bereidheid tot duurzame investeringen met 42 procent onder het wereldwijd gemiddelde van 51 procent. Landen als Turkije, Griekenland Argentinië en China hebben weliswaar een lage dunk van de milieuvriendelijkheid van hun bedrijfsleven, maar tonen juist de meeste bereidheid om duurzame toepassingen in te voeren. Daar tegenover zeggen mkb-bedrijven in landen als Rusland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk – waar een even lage dunk werd gemeten- veel minder bereid te zijn zulke toepassingen te introduceren als die het bedrijfsresultaat schaden.

De Scandinavische landen hebben – eigenlijk niet verbazingwekkend – de hoogste dunk van de milieuvriendelijkheid van hun bedrijfsleven. Gemiddeld +61 procent. Griekenland en Turkije zijn hekkensluiters met respectievelijk -42 procent en -41 procent. De bereidheid om duurzaam te investeren is het grootst in Zuid-Oost Azië en Latijns-Amerika: respectievelijk +57 procent en +56 procent. De bereidheid binnen Latijns-Amerika wordt nog eens onderstreept door het optreden van Mexico als gastland voor Wereld Milieu Dag op 5 juni.

Leidende factor

Bert van ’t Veer, partner en milieu-accountant bij Grant Thornton: “Het is interessant om te zien waar in de wereld de grootste voorkeur voor duurzame toepassingen ligt. Ondanks de crisis is duidelijk dat winst niet de enige leidende factor is voor het mkb. Ik denk dat bedrijven die nu een ‘groene agenda’ blijven aanhouden wel eens de bedrijven kunnen zijn met de beste uitgangspositie wanneer de spiraal zich weer opwaarts beweegt.”