VBZ, de Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie, HAS Hogeschool Den Bosch en Avans Hogeschool hebben onderzoek gedaan naar IMVO (Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) risico’s van zeventien grondstoffen in de sector.

De directe aanleiding van het onderzoek is de herziening van de Barometer Duurzame Bakkerij en Zoetwaren. In de huidige versie wordt er gekeken naar cacao, palmolie en soja, de Barometer kan nu uitgebreid worden met andere grondstoffen. VBZ leden kunnen door het onderzoek inzicht krijgen in duurzaamheidsrisico’s van grondstofketens, die gebruikt kunnen worden voor eigen onderzoek en gesprekken met leveranciers en afnemers.

Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van deskresearch (literatuur) en field research (interviews). Relevante en specifieke grondstof informatie per land is beperkt beschikbaar en moeilijk te vinden in de literatuur. Om een volledig beeld te vormen van de IMVO risico’s waren interviews met bedrijven noodzakelijk. De gevonden en verwerkte informatie is in het rapport van dit onderzoek opgenomen.

Uit het onderzoek blijkt dat uitputting van de grond een veel voorkomend risico is. De afvoer van organische stof bij de oogst van een grondstof is meestal groter dan de aanvoer van organische stof die aanwezig is in dierlijke mest en groenbemesters. De meeste IMVO risico’s komen voor bij de grondstoffen rijst en suikerriet.

Ton Baas, directeur VBZ is erg enthousiast over de eerste resultaten van het rapport; “In het kader ‘branche in beweging’ bevorderen wij de transparantie in onze keten, het onderzoek naar de herkomst van essentiële grondstoffen past hier goed in. Met dit onderzoek hebben we grote stappen voorwaarts gezet, zeker gezien de complexiteit van de materie!”

U kunt het IMVO onderzoeksrapport hier downloaden