De Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) lanceert vandaag haar Rapport voor 2013, gebaseerd op de duurzaamheidsgegevens van 543 vastgoedbedrijven en –fondsen, tezamen goed voor  49,000 gebouwen over de hele wereld. Het rapport laat zien dat de druk van de vastgoedsector op het milieu afneemt, met een 4,8 procent daling van het energiegebruik tussen 2011 en 2012 – equivalent aan het jaarlijkse elektriciteitsgebruik van 163,000 huishoudens. In diezelfde periode verminderde de sector zijn uitstoot van broeikasgassen met 2,5 procent en het gebruik van water met 1,2 procent.

Er zijn wel grote regionale verschillen in de daling van het energiegebruik.

Ondanks de voortdurende aandacht vanuit de EU voor duurzaamheid in de gebouwde omgeving ligt Europa hier achter, met een reductie in gebruik van slechts 0,7 procent voor energie en 0,2 procent voor broeikasgassen. Noord Amerika is leidend, met een 6,6 procent reductie in energiegebruik van de institutionele vastgoedsector. De uitstoot van broeikasgassen ging daar 4.8 procent omlaag.

Het GRESB Rapport laat een duidelijke positieve trend zien in de duurzaamheidsprestaties van de wereldwijde institutionele vastgoedsector.

In 2013 kregen 119 vastgoedbedrijven en –fondsen de “Green Star” status, een erkenning voor leiderschap voor duurzaamheidsmanagement en van de actieve implementatie van verduurzamingsmaatregelen en het monitoren van verbruik. Australië geeft hier het goede voorbeeld voor de hele wereld en blijft de best presterende regio in de GRESB Survey. De prestaties van Azië, Europa, en Noord Amerika komen steeds dichter bij elkaar te liggen.

Duurzaamheid wordt steeds sterker geïntegreerd in de dagelijkse zakelijke beslissingen: meer dan 80 procent van de participanten betrekt het top management bij het ontwikkelen, implementeren en beoordelen van de interne duurzaamheidsprocessen. Het gebruik van risico management strategieën gerelateerd aan duurzaamheid is wijdverspreid: alle deelnemers aan de Survey doen dit soort risico analyses, zowel voor hun bestaande portefeuille als voor hun acquisities. Dit is een grote stap voorwaarts ten opzichte van 2012, toen nog maar 60 procent van de deelnemers risico analysis deed ten aanzien van de invloed van bijvoorbeeld klimaatverandering of energiezuinigheid op de vastgoedportefeuille

Het Nederlandse GRESB is voor vastgoedbeleggers nu wereldwijd marktleider op het gebied van duurzaamheidsgegevens op portefeuilleniveau. De dekking van de database is ook in 2013 weer sterk gegroeid. Het aantal vastgoedbedrijven- en fondsen dat informatie deelt met GRESB is met bijna een kwart toegenomen. De groei komt vooral uit Azië en de Verenigde Staten. GRESB dekt nu 46 landen in 6 continenten en levert gegevens voor een gecombineerde wereldwijde vastgoedportefeuille van 1.6 biljoen dollar in bruto marktwaarde.