Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) is namens het Nederlandse kabinet aanwezig bij de Global Climate Action Summit. Zij onderstreept daar het belang van een duurzame economie zonder afval om de klimaatdoelen te halen. Op de klimaattop, die van 11-14 september in en door Californië wordt georganiseerd, komen leiders, bedrijven en organisaties van over heel de wereld bij elkaar om te werken aan praktische oplossingen om de klimaatdoelstellingen te behalen.

Van Veldhoven roept op om het grondstoffengebruik hoger op de internationale klimaatagenda te krijgen. “Het grondstoffenbeleid is de missing link van Parijs. Zonder slimmer grondstoffenbeleid halen we de doelstellingen niet. Met een meer circulaire economie kan alleen de Europese industrie zijn CO2-uitstoot al met 60% verminderen. We moeten verder kijken dan windmolens en zonnecellen”.

Het kabinet heeft ambitieuze doelen voor de circulaire economie. De tijd van spullen maken, gebruiken en vervolgens weggooien en verbranden is voorbij. Nederland werkt hard om in 2050 een economie zonder afval te zijn: een circulaire economie. Continu hergebruik van grondstoffen biedt grote kansen voor het bedrijfsleven en helpt bovendien om de Nederlandse klimaatdoelen te halen.

De klimaattop in Californië biedt een mooi podium om de noodzaak van een circulaire economie en de Nederlandse kennis en kunde op dat gebied te onderstrepen. Californië en Nederland werken al langer samen om klimaatverandering wereldwijd op de agenda te krijgen. Beiden moeten ook; ze hebben soortgelijke uitdagingen op het gebied van klimaatverandering. Ze liggen aan zee, hebben een grote economie en zijn dichtbevolkt. Zeespiegelstijging, drukke steden met veel vervuilend verkeer, en veel mensen en bedrijven die afval produceren. Het zijn vraagstukken die wereldwijd vragen om urgentie en samenwerking. Deze vraagstukken komen ook terug in het programma, met onder andere bijeenkomsten over elektrisch vervoer, CO2-reductie in de maritieme sector en zware industrie, plastics en de circulaire economie.

Naast van Van Veldhoven zijn ruim 50 bedrijven, gemeenten en provincies aanwezig bij de conferentie. Het gaat om grote bedrijven zoals de Rotterdamse Haven, overheden, maar ook om kleine bedrijven die een innovatief concept of product hebben ontwikkeld op gebied van klimaatadaptatie, circulaire economie of verduurzamen van mobiliteit. Deelnemers aan de klimaattop krijgen op de expositie ‘Clean Revolution: Dutch Design for a Better World’ Nederlandse producten van gerecyclede en hergebruikte materialen te zien. Met bijzondere aandacht voor “design for recycling”

Noot: Staatssecretaris Stientje van Veldhoven zal op het 18de Nationaal Sustainability Congres op 8 november een key-note speech geven waarin ze onder meer in zal gaan op haar ambities op het gebied van circulaire economie.