Aan de wettelijk verplichte financiële informatie die bedrijven aan hun aandeelhouders verstrekken, zouden ook milieurichtlijnen moeten worden toegevoegd, vindt de Van Melle-topman. -Dat zou het bedrijfsleven echt stimuleren om een langetermijnbeleid te ontwikkelen waarin duurzaamheid een plaats krijgt.’
De jarige onderneming, die zich nu overigens -Koninklijk’ mag noemen, is zelf al jaren actief op het gebied van duurzaam ondernemen. Tijdens het symposium kondigde Van Melle echter nog verdergaande milieumaatregelen aan, zowel binnen het eigen bedrijf, alsook bij toeleveranciers. Uit een recente wetenschappelijke studie van de Mentos-productketen bleek namelijk dat een groot deel van de milieuwinst te behalen valt bij de productie van suiker en glucose. Met die twee belangrijke leveranciers wil Van Melle dan ook projecten beginnen om de milieubelasting terug te dringen. Daarnaast bekijkt Van Melle of de verpakking van de snoepjes milieuvriendelijker te maken is. Daarvoor zou het nu gebruikte aluminiumfolie moeten worden vervangen . Of en wanneer een commercieel geschikt alternatief beschikbaar komt, hangt af van de technologische ontwikkeling, de partners met wie wordt samengewerkt en de consumentenvoorkeur.
Ook intern is Van Melle actief op milieugebied. Eigen milieucoördinatoren en -green teams’ zijn in binnen- en buitenland belast met de uitvoering en stimulering van milieumaatregelen. Van Melle streeft bovendien naar de invoering van ISO 14001, een standaard die milieuzorg binnen de onderneming duidelijk structureert. Ook werkt het bedrijf aan een nieuwe duurzaamheidstrategie. Dat moet leiden tot het sluiten van waterkringlopen, het verminderen en recyclen van afval en het maximaal gebruikmaken van hernieuwbare energie.