“Van Lanschot streeft ernaar om zich binnen drie jaar te positioneren
als een bank die maatschappelijk verantwoord ondernemen volledig
geïntegreerd heeft in haar producten en dienstverlening”, zegt Bruno
Braakhuis, hoofd maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Van
Lanschot. In de komende periode zal Van Lanschot deze
duurzaamheidscriteria opnemen in onder meer haar beleggingsbeleid en
haar kredietbeleid.

UN Global Compact
De charter van Global Compact van de Verenigde Naties bevat tien
universele principes voor ondernemingen op het gebied van
mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anti-corruptie. Deze
zijn afgeleid van de Universele Verklaring voor de Rechten van de
Mens, de richtlijnen van de International Labour Organization, de
Verklaring van Rio inzake Milieu en Ontwikkeling en de Anti-Corruptie
Conventie.

UN Principles for Responsible Investment
De Principles for Responsible Investment van de Verenigde Naties
bieden een toetsingskader voor toepassing van criteria op het gebied
van milieu, sociale aspecten en corporate governance in het door de
bank gehanteerde beleggingsbeleid. De ondertekening van deze
principes weerspiegelt een inspanningsverplichting om deze criteria
ook daadwerkelijk in het gevoerde beleggingsbeleid te hanteren.