Van Geel vindt dat die brief in contrast staat met de opstelling van de ondernemersorganisatie VNO-NCW als het gaat om milieubeleid. De CDA-staatssecretaris zei vrijdag ,,licht te zien” tussen de ,,ambities van de captains of industry en de terughoudende rol van VNO-NCW.”

Van Geel zei dit tot Rein Willems, een directeur van Shell, die de brief mede ondertekende. Rein Willems bood als voorzitter van de Taskforce Energietransitie een rapport aan over de omslag die gemaakt moet worden naar een duurzame energievoorziening.