De minster en de werkgevers zijn het er over eens dat onacceptabel gedrag, en dan gaat het over uitwassen, bestreden moet worden. Overigens waren de vier het er over eens dat de Nederlandse standaarden in ondernemersland hoog zijn.

Beloningsbeleid
Maar ethiek in het ondernemen is meer dan alleen beloningsbeleid, zo stelden de gesprekspartners gezamenlijk vast. Het gaat ook over milieu, ouderenbeleid, verwevenheid van onder- en bovenwereld en maatschappelijk verantwoord ondernemen in het algemeen. Volgens de gesprekspartners verandert de samenleving, en daarin moet ‘ieder van ons zijn houding bepalen’, aldus de minister. Discussie over waarden en normen is er in alle delen van de samenleving.

De minister en de werkgevers zullen gezamenlijk actie ondernemen hoe een en ander samen aan te pakken in het bedrijfsleven.