Als het aan de Nederlandse Politie ligt, draagt zij de komende jaren flink bij aan de ambitie om Nederland in 2050 volledig circulair te maken. SUEZ helpt de Politie om de transitie van afval naar grondstof te realiseren.

De Nederlandse Politie wil de komende jaren grote stappen zetten op het gebied van duurzaamheid op meer dan vijfhonderd locaties door heel Nederland: van Zuid-Limburg tot op de Waddeneilanden. Om bronscheiding te introduceren, de totale hoeveelheid afval op locaties te verminderen en onder medewerkers meer bewustwording te creëren over de waarde van afval, trekken SUEZ en de Politie samen op om de gestelde duurzaamheidsdoelen te behalen.

Uitgebreide marktoriëntatie

Na uitgebreide marktoriëntatie en -onderzoek kwam de Politie tot de conclusie dat er een nieuwe aanpak nodig was waarop de organisatie met het afval omgaat. Pascal Vogelaar was als product- en dienstenmanager nauw betrokken bij het aanbestedingsproces. Hij vertelt: “De invulling was niet meer in lijn met de landelijke circulaire ambities. Het vorige contract was gebaseerd op de laatste stappen van het proces, met name op het afvoeren van bedrijfsafval, en bood onvoldoende ruimte om circulaire stappen te zetten. We hadden behoefte aan een partij die ons kon helpen om een uniforme werkwijze te realiseren en ons tijdens het hele proces kon adviseren, dus ook aan de voorkant, zoals de inkoop, gebruik en het interne inzamelproces.”

De dienstverlening moest bij een externe organisatie worden belegd, die een complexe en grote opdrachtgever zoals de Politie hierin goed kon ondersteunen. Vogelaar: “We zijn op zoek gegaan naar een partij die ons wegwijs kon maken om meer circulair te opereren, waarbij de kosten beheersbaar blijven. En er is veel ruimte voor eigen invulling.  Deze manier van aanbesteden is anders dan hoe we dat gewoonlijk doen.” Yildiz Visser, accountmanager bij SUEZ beaamt dit: “Die flexibiliteit zorgt ervoor dat wij volgens de laatste duurzaamheidsstandaarden kunnen werken.”

Dienstverlening op maat

Het contract dat de Politie met SUEZ is aangegaan, heeft een looptijd van drie jaar. Per jaar wordt er bekeken of de gestelde ambities zijn behaald. Zo moeten er jaarlijks stappen gemaakt worden om het restafvalpercentage uiteindelijk te reduceren naar 35 procent eind 2021.
Het budget dat aan het einde van het jaar na het uitvoeren van de dienstverlening overblijft, is bedoeld voor innovatie. “Dat wordt gebruikt om duurzame, circulaire initiatieven te ondersteunen. Samen bekijken we welke dat kunnen zijn. Dat zijn gave samenwerkingen waar ik graag aan bijdraag”, aldus Visser.

Voor SUEZ is het implementeren van de nieuwe werkwijze op meer dan vijfhonderd locaties verspreid door heel Nederland een flinke uitdaging. Visser: “Dat zit ‘m vooral in de diversiteit in activiteiten op verschillende locaties. Het ene politiekantoor is alle dagen van de week 24 uur per dag open, terwijl de andere locatie dat maar één dag per week is. Dat vergt flexibiliteit van zowel SUEZ als de Politie.”
Vogelaar vult aan: “Het is niet zo dat we SUEZ nu verantwoordelijk maken om het allemaal te regelen. Dat doen we met elkaar. We hebben als Politie natuurlijk ook zelf een grote verantwoordelijkheid. Het is onze uitdaging waarbij we de expertise van SUEZ hard nodig hebben.”

Lees het volledige artikel

Foto: Politie Nederland