De vakbonden CNV en FNV dienen bij Nationaal Contactpunt Oeso-Richtlijnen (NCP) een klacht in tegen Plantion in het Gelderse Ede. De bloemenveiling heeft een cao afgesloten zonder FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen de kans te geven om daarbij betrokken te zijn. Hierover hebben de bonden begin november een brief gestuurd aan Vereniging Bloemenveilingen Nederland (VBN) en Plantion, met het verzoek inhoudelijk te reageren maar dat heeft er niet toe geleid dat de standpunten zijn veranderd. 

In de reactie geeft Plantion (in een brief aan VBN) aan dat zij gebruik maakt van haar onderhandelingsvrijheid en heeft gekozen voor een onderhandeling met een werknemersvertegenwoordiging waarover directie, MT, OR en het grootste deel van de medewerkers positief is. In deze brief wordt door directie ook getwijfeld aan de representativiteit van FNV en CNV Vakmensen. “Deze opstelling van Plantion en VBN tegenover FNV en CNV getuigt zeker niet van goed werkgeverschap en is óók niet conform (internationale) normen en regels.” “Wij hopen dat er met een melding bij het NCP alsnog op (korte) termijn een gesprek plaatsvindt over de gang van zaken en dat wij weer worden toegelaten aan het sociale overleg bij Plantion. “