VACO introduceert MVO-Plus certificering

VACO introduceert een branchespecifieke VACO MVO-Plus-certificering. In vergelijking met bestaande certificeringssystemen in de mobiliteitssector houdt het VACO MVO-Plus pakket nog meer rekening met MVO-aspecten die voor bedrijven in de banden- en wielenbranche relevant zijn.

VACO kent al jaren certificeringseisen voor bandenservicebedrijven. Bedrijven die aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen ontvangen het ‘VACO Erkend’-bord en onderscheiden zich op het gebied van opleidingen, machines, gereedschap en veilig en gezond werken. In 2014 heeft VACO het basispakket reeds uitgebreid met aandacht voor een aantal aspecten rond maatschappelijk verantwoord ondernemen, kortweg MVO.

VACO biedt nu de mogelijkheid om bovenop de basiseisen aanvullende certificering aan te vragen op MVO-gebied. Dit vanwege de diverse verzoeken vanuit de ledenkring en een steeds sterkere roep vanuit de markt (leasemaatschappijen, fleet owners, gemeenten, etc.) om servicepartners die aantoonbaar hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.

Het VACO MVO-Plus pakket bestaat uit de VACO Erkend-certificeringseisen (het basispakket) aangevuld met tal van eisen op het gebied van duurzame inzetbaarheid en MVO. Voordeel voor VACO-leden is tevens het kostenvoordeel dat door een efficiënte koppeling met de ‘reguliere’ VACO certificering wordt gerealiseerd. De eisen uit de VACO MVO-Plus-certificering zijn op maat gemaakt voor bedrijven waarin bandenservice centraal staat.

Bedrijven die zich aanmelden voor het VACO MVO-Plus pakket worden door het geaccrediteerde bureau Brand Compliance b.v. geschouwd. Brand Compliance verzorgt de schouwing voor VACO Erkend al jaren en is daarom goed bekend met de branche. De nieuwe schouwing vindt deels digitaal plaats, aangevuld met een bezoek aan het bedrijf. Inmiddels hebben zich circa 230 vestigingen voor het VACO MVO-Plus pakket aangemeld. Naar verwachting zullen de eerste certificaten in het tweede kwartaal van 2018 worden uitgereikt.

Met deze aanvullende certificering zet VACO met haar leden wederom een belangrijke stap in de richting van een duurzame waardeketen.

Share Button