Stagiaire Convenant Duurzame Kleding en Textiel

  • Stageplaats
  • Den Haag

SER

Heb jij een hart voor duurzaamheid en wil je de kledingsector helpen verbeteren? Dan is dit je kans!

Een brede coalitie van brancheorganisaties, vakbonden, maatschappelijke organisaties en de Rijksoverheid heeft, gefaciliteerd door de SER, op 4 juli 2016 het Convenant Duurzame Kleding en Textiel afgesloten over internationaal verantwoord ondernemen (IMVO) in de kleding- en textielsector. Ook heeft een groot aantal bedrijven zich bij het convenant aangesloten. Door middel van het convenant bundelen deze partijen hun krachten om te werken aan concrete verbetering en verduurzaming van de internationale kleding- en textielproductieketen. Zo willen zij problemen zoals gevaarlijke werkomstandigheden, milieuvervuiling en dierenleed gezamenlijk aanpakken.

De betrokken partijen hebben een stuurgroep ingesteld voor de uitvoering van het convenant. Deze stuurgroep wordt daarin bijgestaan door een secretariaat. De rol van het secretariaat is het adviseren en beoordelen van de deelnemende bedrijven en de convenantpartijen ondersteunen in het realiseren van de doelen van het convenant. Dit secretariaat is op verzoek van partijen ondergebracht bij de Sociaal-Economische Raad (SER), als onderdeel van een breder secretariaat voor de totstandkoming en implementatie van IMVO-convenanten, de programmadirectie Internationaal MVO.

Ten behoeve van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel zijn wij op zoek naar een

Stagiair(e)

minimaal 32 uur per week

voor een meeloopstage van ongeveer 6 maanden.

Werkzaamheden

Het secretariaat Convenant Duurzame Kleding en Textiel adviseert de convenantpartijen en de deelnemende bedrijven, bevordert hun samenwerking en beoordeelt de kwaliteit en de voortgang van de plannen van aanpak van deelnemende bedrijven en de voortgang van het convenant als geheel. Als stagiair(e) ga je onder begeleiding van een ervaren beleidsmedewerker in meelopen met het team om ervaring op te doen met de werkprocessen en inzicht te krijgen in duurzame bedrijfsvoering. Je houdt je bezig met het ondersteunen bij de beoordelingsgesprekken van bedrijven. Verder ondersteun je de teamleden in voorkomende werkzaamheden (bijvoorbeeld onderhouden van contacten met organisaties en bedrijven, organiseren en verslaglegging van bijeenkomsten, voorbereiden van werkgroepen). We waarderen initiatief: als er onderwerpen zijn waar je graag meer ervaring in wilt opdoen zullen wij kijken of dit te realiseren is.

Bezoek om te solliciteren www.ser.nl.