Senior onderzoeker Afval & Verpakkingen

  • Dienstverband
  • Utrecht

Milieu Centraal

De onderzoekers van Milieu Centraal zijn samen verantwoordelijk voor de inhoudelijke onderbouwing van de tips en adviezen voor consumenten over duurzamer leven: alles wat op milieucentraal.nl staat en wat we via onze campagnes verspreiden. Zij zijn verantwoordelijk voor de gevalideerde kennisbasis van Milieu Centraal.

We zoeken een senior onderzoeker voor het team ‘duurzaam consumeren en circulaire economie’ (DCCE), met eindverantwoordelijkheid voor het brede thema Afval & Verpakkingen, en waarschijnlijk een aantal andere onderwerpen (waaronder schoonmaken). De functie richt zich op het onderzoeken van de milieu-impact van het grondstoffenvraagstuk, en wat burgers/consumenten kunnen doen om deze impact te verkleinen.

Als senior onderzoeker houd je voor jouw onderwerpen de ontwikkelingen bij, agendeer je onderwerpen, doe je onderzoek rondom nieuwe onderwerpen of vraagstukken, houd je voor jouw onderwerpen de kennisbasis up-to-date (een geheel van Excels en rapporten/brondocumenten), en onderhoudt en benut je een relevant netwerk van deskundigen. Ook ben je inhoudelijk sparringpartner voor andere onderzoekers van Milieu Centraal (op andere thema’s). Onderzoekswerk bij Milieu Centraal is voornamelijk deskresearch, waarbij je veel contacten hebt met anderen, zoals collega-experts bij andere kennisinstellingen en instituten, brancheverenigingen en bedrijven, en milieu- en consumentenorganisaties.

Daarnaast word je ingezet bij projecten, waar je als onderzoeker verantwoordelijk bent voor het inhoudelijke deel. Je moet je kennis dus goed kunnen vertalen naar de praktijk en in praktische consumentenadviezen. Ook check je communicatie-uitingen op juistheid.

Het werk van de onderzoekers is bij Milieu Centraal afwisselend, en dat vergt flexibiliteit. Je moet in staat zijn om ‘even iets uit te zoeken’ als een journalist belt met een vraag. En je moet een goed gestructureerd rapport kunnen schrijven met heldere berekeningen en scherpe conclusies, en dat kunnen verantwoorden aan onze Wetenschappelijke Raad van Advies. Vraagstukken rondom keuze van methodieken, brongebruik en berekeningen staan hierbij centraal.

Er werken 10 onderzoekers bij Milieu Centraal, die intensief samenwerken met de communicatieadviseurs op hun terrein. Je doet je werk nooit alleen.

Meer informatie/solliciteren: www.milieucentraal.nl.