Projectmanager Milieu en duurzaamheid

  • Dienstverband
  • Terneuzen

VNO-NCW Brabant Zeeland

Wil jij een bijdrage leveren aan het optimaliseren van het Zeeuwse ondernemersklimaat? Heb je een sterke affiniteit met het Zeeuwse bedrijfsleven? Kun jij ondernemers, partners en stakeholders binnen en buiten VNO-NCW Brabant Zeeland enthousiasmeren en verbinden? Dan ben jij misschien wel onze projectmanager.

Voor onze locatie in Terneuzen zoeken we een projectmanager milieu en duurzaamheid.

Omschrijving

Je zet jouw expertise en passie voor thema’s als milieu, duurzaamheid, energietransitie, circulariteit en veiligheid in voor ondernemers in Zeeland. Daarbij ligt je focus primair op kennis delen en het creëren van verbindingen tussen ondernemers en verschillende overheidsinstanties.

Het verzamelen en ontwikkelen van informatie en projecten doe je samen met ondernemers, collega’s en stakeholders. Jij zorgt er vervolgens voor dat deze informatie wordt verspreid. Daarnaast oefen je actief invloed uit op relevante partijen voor een betere positionering van (de leden van) VNO-NCW Brabant Zeeland.

Jouw expertises/aandachtsgebieden

  • Milieu/klimaatadaptatie/energietransitie/circulariteit
  • (proces-) veiligheid, o.a. BRZO
  • Haven

Wat ga je doen?

  • Het initiëren, coördineren, uitvoeren en bewaken van diverse projecten en programma’s vanuit de betrokken communities en het afstemmen van de samenhang met de andere activiteiten binnen VNO-NCW Brabant Zeeland en de havenvereniging PORTIZ.
  • Je bent aanspreekpunt, onderhoudt contacten met stakeholders, organiseert (bestuurs-) vergaderingen en bijeenkomsten en voert de lobby voor diverse communities en overleggen, waaronder , MCV (Masterclass Veiligheid Zuidwest), de VZC (vereniging Zeeuwse Cargadoors), Milieuoverleg Zeeland en het RUD/DCMR-overleg.
  • Netwerken en samenwerken met relevante stakeholders, ook door participatie in diverse gremia/ overlegorganen.
  • Monitoren van en adviseren van besturen over jouw expertises/aandachtsgebieden.
  • De rol van secretaris voor de VZC met daaraan verbonden bestuursverantwoordelijkheden.

Meer informatie/solliciteren: www.vnoncwbrabantzeeland.nl.