Coordinator Sustainable Development Goal

  • Dienstverband
  • Enschede

Universiteit Twente

Binnen het Onderwijs Service Centrum (OSC) van de faculteit BMS is er een vacature voor een Coördinator Sustainable Development Goal (24 uur). Het OSC ondersteunt in totaal 5 bacheloropleidingen en 12 masteropleidingen in de faculteit BMS. De ondersteuning omvat onder meer programmacoördinatie en kwaliteitsborging van programma’s.

Door de samenleving, verbindingen en individuen vorm te geven, draagt BMS bij aan een eerlijke, digitale en duurzame toekomst. Veel BMS-activiteiten zijn al gerelateerd aan de UN Sustainable Development Goals. BMS heeft ervoor gekozen om vooral aan te sluiten op 5 thema’s. Verbetering van de gezondheidszorg via gepersonaliseerde technologieën; Intelligente productiesystemen creëren; Onze wereld vormgeven met slimme materialen; Engineering van onze digitale samenleving; Engineering voor een veerkrachtige wereld.

Taken

In deze nieuwe functie bouw je aan een structurele integratie van duurzaamheid en daarmee samenhangende verantwoordelijkheid in ons BMS-onderwijs en -onderzoek. Om de integratie in onderwijs en onderzoek te realiseren werk je samen met de Green Hub UTwente. Je overlegt en werkt samen met de opleidingsdirecteuren en opleidingscoördinatoren van de verschillende BMS-opleidingen. Je zorgt bij voorkeur ervoor dat leerdoelen zichtbaar worden gemaakt in het programma en de beoogde leerdoelen van de opleidingen.

Om bewustwording te stimuleren onder studenten, docenten en onderzoekers coördineer je het jaarlijks SDG-festival en de SDG-award. Ook organiseer je workshops en andere activiteiten rondom het thema, je initieert en verbindt (lopende) activiteiten.

Je bereidt het 2-jaarlijkse rapport Sharing Information on Progress (SIP) voor in verband met het BMS PRME-lidmaatschap.

Meer informatie/solliciteren: utwentecareers.nl.