Inmiddels is een point outline voor de herziening van Richtlijn 400 Bestuursverslag besproken door de RJ. Het streven is in deze Richtlijn uitgebreidere aandacht te besteden aan financieel-economische, milieu- en sociaal-ethische aspecten. Zie ook het project Bestuursverslag.

De werkgroep heeft daarnaast een point outline opgesteld voor de ontwikkeling van een conceptueel kader voor een maatschappelijk verslag, waarbij rekening is gehouden met bestaande internationale handreikingen en best practice voorbeelden. Deze point outline is op 13 februari 2002 besproken door de RJ. Naar verwachting kan in het voorjaar van 2002 bespreking plaatsvinden van de eerste uitgewerkte concept-teksten.