UNIZO en Voka: Duurzaam ondernemen is méér dan Fair Trade alleen

"Om duurzaam ondernemen alle kansen te geven, mag het niet het speelterrein worden van één enkel label." Dat stellen de Vlaamse ondernemersorganisaties UNIZO en Voka aan de vooravond van de Internationale Dag van de Fair Trade. Volgens de organisaties wordt een groeiend aantal ondernemers de facto gedwongen te kiezen voor het Fair Trade-label. "Vele opdrachtgevers gaan ervan uit dat duurzaam ondernemen gelijk staat met het label Fair Trade, zo prijzen ze ondernemers, die met een ander label even duurzaam ondernemen, uit de markt." Voka en UNIZO pleiten ervoor duurzaamheid en duurzame ontwikkeling te stimuleren. "Duurzaam ondernemen verengen tot Fair Trade, staat hier haaks op en doet bovendien wettelijke en praktische vragen rijzen," aldus UNIZO en Voka. "De overheden moeten daarom waken over een correcte toepassing van de regels op openbare aanbestedingen. Duurzaamheid kan immers nooit het voorrecht zijn van één benadering of één systeem. Hoe breder duurzaam ondernemen gedragen wordt hoe groter de impact."

Om de gezonde concurrentie en de evolutie van duurzaamheidsystemen mogelijk te maken en aan te moedigen is het ook geen goede zaak dat dit door wettelijke initiatieven zou worden beperkt, menen Voka en UNIZO. De organisaties waarschuwen ervoor die concurrentie tussen verschillende duurzaamheidsystemen niet te beknotten. Dit zou niet alleen de concurrentie tussen de verschillende initiatieven uitschakelen maar ook ondernemers, die aan overheden willen leveren, dwingen te kiezen voor één bepaald systeem. Zo is er een aantal openbare besturen dat, vaak uit onwetendheid, duurzaamheid verengt tot Fair Trade.

UNIZO en Voka ontvangen ook een groeiend aantal klachten van ondernemers over oneerlijke concurrentie. Onder meer de kleine koffiebranders en leveranciers van voedingsmiddelen, die een beleid voor duurzame ontwikkeling voeren, verliezen leveringscontracten bij gemeenten en openbare besturen contracten omdat ze moeten opboksen tegen de Oxfam Wereldwinkels. Hoewel die Oxfam Wereldwinkels commerciële activiteiten ontplooien zijn ze in praktijk vzw’s die werken met onbetaalde vrijwilligers. Daarenboven ontvangen de Oxfam Wereldwinkels ook heel vaak subsidies.

Share Button