Om de gezonde concurrentie en de evolutie van duurzaamheidsystemen mogelijk te maken en aan te moedigen is het ook geen goede zaak dat dit door wettelijke initiatieven zou worden beperkt, menen Voka en UNIZO. De organisaties waarschuwen ervoor die concurrentie tussen verschillende duurzaamheidsystemen niet te beknotten. Dit zou niet alleen de concurrentie tussen de verschillende initiatieven uitschakelen maar ook ondernemers, die aan overheden willen leveren, dwingen te kiezen voor één bepaald systeem. Zo is er een aantal openbare besturen dat, vaak uit onwetendheid, duurzaamheid verengt tot Fair Trade.

UNIZO en Voka ontvangen ook een groeiend aantal klachten van ondernemers over oneerlijke concurrentie. Onder meer de kleine koffiebranders en leveranciers van voedingsmiddelen, die een beleid voor duurzame ontwikkeling voeren, verliezen leveringscontracten bij gemeenten en openbare besturen contracten omdat ze moeten opboksen tegen de Oxfam Wereldwinkels. Hoewel die Oxfam Wereldwinkels commerciële activiteiten ontplooien zijn ze in praktijk vzw’s die werken met onbetaalde vrijwilligers. Daarenboven ontvangen de Oxfam Wereldwinkels ook heel vaak subsidies.